BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowroński Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sektor nowoczesnych usług biznesowych - czynniki lokalizacji i efekty inwestycji w kontekście lokalnej gospodarki
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 328-339, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka lokalna, Inwestycje, Usługi biznesowe, Konferencja naukowa
Local economy, Investment, Business services, Scientific conference
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie czynników lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz określenie efektów inwestycji sektora nowoczesnych usług biznesowych w kontekście lokalnej gospodarki. Do opracowania artykułu wykorzystana została zarówno literatura fachowa (opracowania naukowe, raporty branżowe, artykuły prasowe), jak i badania empiryczne. Główny trzon badań został oparty na indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z 10 dyrektorami zarządzającymi wybranymi centrami reprezentującymi sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Nowoczesne usługi biznesowe zwane outsourcingiem to strategiczne wykorzystanie zasobów zewnętrznych do wykonywania działań, które tradycyjnie są realizowane przez personel własny firmy . Za strategię biznesową outsourcing został formalnie uznany dopiero w 1989 r. Jeszcze do niedawna w odniesieniu do wielu usług uważano, że mają one charakter lokalny i nigdy nie będą poddane globalnej konkurencji. Podejście to uległo zmianie wraz z postępem technologicznym i spadkiem kosztów transportu. Czynniki te umożliwiły powstanie strategii tzw. offshoringu, czyli przesunięcia zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju. Globalne korporacje decydują się na otwarcie centrów usług za granicą nie tylko ze względu na oszczędność kosztów, czyli arbitraż płacowy. Badania przeprowadzone w 2014 r. wśród 140 firm w 30 krajach przez firmę Deloitte wykazują, że głównym celem firm jest zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa pozwalające na szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i nowości technologiczne oraz optymalizacja relacji z dostawcami. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej, raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2014, ABSL.pl (dostęp: 31.08.2015).
 2. ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2014, ABSL.pl (dostęp: 31.08. 2015).
 3. ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2015, http://absl.pl/documents/10186/26940/raport absl 20I5PL 150622 epub.pdf/a66 bd034-6ea5-40ac-99a7-e78b4ecc6f69 (dostęp: 31.08. 2015).
 4. ABSL Academy, Program, http://abslacademy.pl/program (dostęp 10.05.2016).
 5. Cushman & Wakefield, Where in the World? Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2015, www.cushmanwakefield.com (dostęp: 10.05.2016).
 6. Deloitte's 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey 2014 and beyond, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014- global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (dostęp: 31.08.2015).
 7. Farrell D., Smarter Offshoring, "Harvard Business Review" 2006, No. 6, s. 88.
 8. Florida R., The Rise of Creative Class, Basic Books, New York 2002.
 9. Gerefi G., Fernandez-Stark K., The Offshore Sendees Global Value Chain, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, Durham 2010., http://www.cggc.duke.edu/pdfs/CGGC-CORFO_The_OfFshore_Services_Global_ Value Chain March l_2010.pdf (dostęp: 10.05.2016).
 10. Indian IT Industry: Impacting the Economy and Society, NASSCOM, Deloitte, 2008.
 11. Klincewicz K., Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa 2008.
 12. Micek G., Działek J., Górecki J., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 13. Mullin R., Managing The Outsourced Enterprise, "Journal of Business Strategy" 1996, Vol. 17, Issue 4.
 14. PAIiIZ i Hays, 10 lat Sektora Nowoczesnych Usług BiznesoMych w Polsce, Warszawa 2005, http://www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe (dostęp: 1.08.2015).
 15. Pniewski K., Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa 2008.
 16. Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2015, December 2014, http://www.tholons. com/nl_pdf7Tholons_Whitepaper December_2014.pdf (dostęp: 9.06. 2015).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu