BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak Iwona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Technologie informacyjne wspomagające procesy logistyczne
Information Technology Supporting Logistics Processes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 11-19, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Procesy logistyczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Logistics processes, Information and Communication Technology (ICT)
Note
summ.
Abstract
Temat niniejszego artykułu ma na celu omówienie kategorii i zadań stawianych przed nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystywanymi do usprawniania i doskonalenia jakości informacji gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby sprawnej organizacji obszarów logistycznych w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The enterprise management in the area of logistics needs well organized material and information resources. In this aspect information becomes none resource than other material resources, because the possession of well organized information flow and information system permit to undertake the series of strategic decision. The quality of information is also a significant factor. That is why the pursuit of information processes improvement is a very important element in logistics management. Contemporary information technology in the IT era, logistics activity must be based on application of information technology. Without information technology it would be less effective or inefficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, AE, Poznań 2001.
 2. Chomiak I., Zasadnicze cele technologii informacyjnych wspomagających procesy logistyczne, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1134, AE, Wrocław 2006a.
 3. Chomiak I., Wdrażanie controllingu dla poprawy jakości informacji w procesach logistycznych, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1139 AE, Wrocław 2006b.
 4. Chomiak I., Michniewska K., Kontroling a logistyka, "Logistyka a Jakość", listopad 2000 nr 6.
 5. Chomiak I., System informacyjny controllingu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Ziemniewicz, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 36, AE, Poznań 2003.
 6. Closs D.J., Positioning formation in Logistics, [w:] Logistics Handbook, The Free Press, New York 1994.
 7. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 8. Grabara J., Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, WNT, Warszawa 2004.
 9. Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Kowalska K., Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 1996.
 11. Langley Jr. C., Information-Based Decision Making in Logistics Management, "International Journal of Physical Distribution and Materials Management", 15, 1985 nr 7.
 12. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002.
 13. Skowronek C., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu