BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Helena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Znaczenie wizualizacji w prezentowaniu informacji w portalu korporacyjnym
The Importance of Visualization in the Enterprise Information Portal
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 20-28, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Portale korporacyjne, Wizualizacja danych
Corporate portals, Data visualisation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na rosnące zastosowanie wizualizacji w portalach korporacyjnych. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację wcześniejszych publikacji autorki, wynikających z prowadzonych od kilku lat badań związanych z implementacją systemów informacyjno-decyzyjnych, a zwłaszcza rozwiązań informatycznych klasy Business Intelligence. (fragment tekstu)

The paper focuses on an increasing use of visualization in the enterprise information portal (EIP). The first part briefly characterizes the reason for practice of visualization in solution to information systems. Then premises of implementation the enterprise portal are presented. The last part of the paper describes an exemplary use of visualization in the enterprise information portal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Domański Т., Hołowacz I., Portal korporacyjny, IV Kongres HR 20-21.02.2003, materiały firmy SAP (wersja internetowa: www.sap.com, dostępność: 21.11.2006).
  2. Dudycz H., Portal korporacyjny w realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu, [w:] Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Nowicki, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 16, SGH, Warszawa 2006, s. 35-45.
  3. Dudycz H., Kierunki zastosowania wizualizacja informacji systemach Business Intelligence, [w:] Informatyka ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1094, AE, Wrocław 2005a, s. 199-213.
  4. Dudycz H., Badania wstępne dotyczące oceny rozwiązań informatycznych przez kadrę kierowniczą, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2005b, s. 37-45.
  5. Dudycz H., Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1998.
  6. Grabara I., Wizualizacja informacji w systemach informatycznych na przykładzie logistycznych systemów informatycznych, [w:] Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia, t. 1, red. J. Grabara, J. Nowak, WNT, Warszawa 2002, s. 379-384.
  7. Krzeszowski M., Portal korporacyjny jako kompleksowe rozwiązanie na przykładzie firmy Wodociągi i kanalizacja sp. z o.o. w Strzegomiu, praca magisterska, AE, Wrocław 2006.
  8. Struktura organizacyjna dla portalu Microsoft SharePoint Portal Server 2003, materiały informacyjne firmy Microsoft (wersja internetowa: www.microsoft.com, dostępność: 21.11.2006).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu