BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niesler Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Nowoczesne przedsiębiorstwo : wyzwania organizacyjne i technologiczne w warunkach globalnej konkurencji
Modern Enterprise : Organizational and Technological Challenges of Global Competition
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 40-47, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Konkurencja globalna
Corporation strategies, Global competition
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonany został przegląd wybranych zmian organizacyjno-zarządczych dotyczących współczesnego przedsiębiorstwa, których głównym czynnikiem sprawczym są postępująca globalizacja i rozwój technologii informatycznych. Otwieranie się gospodarki światowej w dużej mierze zależy od rozwoju globalnych sieci teleinformatycznych. Początkowo wykorzystywane jako kolejne medium przesyłania informacji, obecnie pretendują do miana technologicznego szkieletu nowej, wirtualnej przestrzeni gospodarczej, w której kluczową rolę przyjmują zasoby niematerialne - informacja i wiedza, a przyszłościową formą organizacji stają się struktury sieciowe. Zachodzące przemiany stanowią wyzwanie dla współczesnych kadr kierowniczych oraz wyznaczają kierunek dalszej ewolucji systemów informatycznych, jako narzędzia wspierającego zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

This paper considers global trends in economic and information environment of modem enterprises. The main goal is to identify and analyze the impact of organizational and technological changes and enumerate activities that have to be undertaken in order to face the present and upcoming challenges of global market competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, AE, Katowice 2005.
  2. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
  3. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006.
  4. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy. Wirtualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
  5. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, red. M. Pankowska, H. Sroka, AE, Katowice 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu