BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Jolanta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Proces pozyskiwania informacji o konkurencji
The Process of Acquisition Competitive Information
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 48-57, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informacja dla potrzeb zarządzania, Dostęp do informacji, Przetwarzanie informacji, Wyszukiwanie informacji
Information for management needs, Access to information, Information processing, Information retrieval
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule wskazano na istotę pozyskiwania informacji, w tym informacji o konkurencji. W obliczu permanentnych zmian otoczenia informacja o konkurencji jest niezwykle istotnym czynnikiem wspomagającym podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie i coraz częściej przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie tego typu informacjami i zapotrzebowanie na nie. Pozyskiwanie informacji o konkurencji, wyciąganie z nich wniosków, uczenie się organizacji umożliwia przedsiębiorstwu kształtowanie swej pozycji na rynku. W procesie tym należy również zwrócić uwagę na możliwość przewidywania zachowań konsumentów poprzez symulowanie odpowiedzi konkurentów na posunięcia przedsiębiorstwa. W procesie tym należy również zwrócić uwagę na możliwość przewidywania zachowań konkurentów na posunięcia przedsiębiorstwa. W procesie uczenia się niezbędne jest więc stałe monitorowanie konkurencji, nie tylko w celu pozyskiwania o niej bieżących informacji, lecz również sprawdzania, czy przedsiębiorstwo nie popełniło błędów w przewidywaniu jej zachowań, a także podejmowanie działań korekcyjnych i eliminowanie błędnej wiedzy o konkurentach. Zasadniczym celem pozyskiwania informacji nie powinno być gromadzenie, przechowywanie informacji o zaistniałych faktach dotyczących konkurentów, lecz dążenie do wyprzedzania ich zachowań i działań. Autorka zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że zaznaczyła tylko najważniejsze elementy, dalsze rozważania na ten temat będą kontynuowane w kolejnych artykułach. (fragment tekstu)

This paper shows the process of acquisition competitive information. It present why the process is so important today and how it should be done to get current sources for enterprises that want to take advantage of competitive enterprises on today's markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fuld & Company, Competitor Intelligence Book, http://www.fuld.com/Tindex/CIbook/chap.12.html, marzec 2005.
  2. Gambin R., Wywiad gospodarczy a warsztat stratega, "Zarządzane Zmianami" 2002 nr 4.
  3. Jacieczko J., Źródła informacji wykorzystywane w systemie informacji o konkurencji, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO '2003, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2003.
  4. Paine L.S., Corporate Policy and the Ethics of Competitive Intelligence Gathering, "Journal of Business Ethics" 1991 nr 10.
  5. Pescot J., Miller S. (red.), Proven Strategies in Competitive Inteligence. Lessons From the Trenches, John Wiley&Son, New York 2001.
  6. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
  8. Shapiro C., Varian H.R., Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu