BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitarska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Charakterystyka systemów informowania kierownictwa
Executive Information Systems (EIS) Characteristics
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 68-75, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Kierownicy w przedsiębiorstwie, System informacyjny
Managers in a enterprise, Information system
Note
summ.
Abstract
Kadra zarządcza każdej firmy oczekuje rzetelnych informacji w krótkim czasie, co pozwoliłoby jej na podejmowanie efektywniejszych decyzji. Informacje i wiedza dostarczane przez powszechnie dostępne technologie informatyczne nie zawsze są rzetelne, użyteczne i dostępne w wymaganym czasie. Dlatego też, skupiając się na wybranej grupie użytkowników systemów informatycznych, jaką jest najwyższa kadra zarządcza, w artykule tym rozważymy oprogramowanie dedykowane dla tej właśnie grupy. Celem niniejszego artykułu jest więc próba usystematyzowania wiedzy na temat systemów informowania kierownictwa (SIK), które stanowią jedno z podstawowych narzędzi wspierających procesy decyzyjne kadry zarządzającej. Ponadto w artykule została podjęta próba zdefiniowania zakresu i funkcji SIK oraz wspierających je technologii. (fragment tekstu)

The main subject of current paper is an attempt to systematize the knowledge about Executive Information Systems (EIS). They are the important applications supporting decision processes of top managers. The article describes the following EIS: definitions, functions, structure and used information technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dobrzeniecki A., Executive Information Systems, styczeń 1994, http://www.cs.ui.ac.id/staf/sjarif/eis.htm.
  2. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system.
  4. Kelly F., Implementing an Executive Information System, 1994, Internet: http://www.itmweb.com/essay519.htm.
  5. Kisielnicki J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
  6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999.
  7. Mora M. i in., Decision Making Support Systems, Idea Group Publishing, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu