BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kutera Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Marketing mobilny - nowym sposobem komunikacji z klientem
Mobile Marketing as a New Way of Communication with Customers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 76-89, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Marketing mobilny, Relacje z klientami
Mobile marketing, Relationships with customers
Note
summ.
Abstract
W erze gospodarki rynkowej nieodłącznym elementem związanym bezpośrednio z osiąganiem celów przedsiębiorstwa stała się walka o klienta. Klient uważany jest za najważniejsze ogniwo systemu gospodarczego. Jednak wobec wciąż zwiększającej się konkurencji w wielu sektorach gospodarki niełatwym zadaniem jest zdobycie klienta, jeszcze trudniejszym - osiągnięcie jego lojalności. Przedsiębiorstwa wykorzystują więc najnowsze rozwiązania z zakresu szeroko pojętego marketingu, aby zwrócić na siebie uwagę konsumenta. Do komunikacji z potencjalnymi klientami stosuje się wszystkie dostępne media: prasę, radio, telewizję, Internet, media reklamy zewnętrznej, materiały BTL, a także kontakt bezpośredni. Konsument z kolei w obliczu intensyfikacji działań promocyjnych staje się znacznie bardziej wymagający. Mamy do czynienia z uodparnianiem się ludzi na pewne formy perswazji ze strony oferentów. Wspomniane tu czynniki spowodowały, że w momencie pojawienia się nowej, bezprzewodowej technologii komunikacyjnej, specjaliści marketingowi rozpoczęli intensywne próby zaadaptowania jej do celów marketingu. Dostępne na rynku nowinki technologiczne umożliwiły bowiem ludziom nie tylko komunikowanie się na odległość, ale i wykonywanie coraz to bardziej złożonych operacji z dowolnego miejsca o każdej porze dnia i nocy. W efekcie stworzono nową dziedzinę marketingu, określaną jako marketing mobilny (mobile marketing) lub m-marketing. (fragment tekstu)

This article presents overview of development of mobile marketing in Poland. The current situation in the Polish telecommunications market was also taken under consideration. It shows the specificity of cellular telephony in the context of its use in marketing and how it changed the way businesses of every size can get their marketing messages across to customers. Mobile marketing is compared with other kinds of marketing to show its advantage as a medium of business communication between companies and consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Lach M., Podstawy marketingu mobilnego, materiały konferencyjne "Nokia Business Conference", Warszawa 2006.
  2. Leloch G., Programy lojalnościowe w Internecie, http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?id=308&itemcat=l, dostępność: 25.02.2006.
  3. MobiJOY! Sp. z o.o.: M-kupony - charakterystyka promocji, www.mobijoy.pl/ mkuponcl.htm, dostępność: 25.02.2006.
  4. MobiJOY! Sp. z o.o.: Zastosowania komunikacji mobilnej i przegląd "Best Practice", prezentacja multimedialna, Poznań 2004.
  5. Prawie 30 min Polaków korzysta z telefonów komórkowych, http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/telekomunikacja/artykul/prawie;30;mln;polakow;korzysta;z;telefonow;komorkowych,234,0,135658.html, dostępność: 30.04.2006.
  6. Rynek telefonii komórkowej w Polsce 2004/2005, "Marketing przy Kawie", nr 94, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=297, dostępność: 1.12.2005.
  7. Scharl A., Dickinger A., Murphy J., Diffusion and Success Factors of Mobile Marketing, web.biz.uwa.edu.au/staff/jmurphy/ECRA-2005.pdf, dostępność: 01.12.2005.
  8. Wiśniewska K., Mobile innowacje w marketingu, "Marketing w Praktyce" 2005 nr 06.
  9. Ziemiński A., Gamdzyk M., Komórkowy nośnik reklamowy, "Marketing w Praktyce" 2005 nr 9.
  10. Ziemiński A., Gamdzyk M., Telefon wszechstronnie marketingowy, "Marketing w Praktyce" 2005 nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu