BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygała Ryszard (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Współczesne trendy w rozwoju architektury systemów informowania kierownictwa
Trends in Developing Executive Information System Architectures
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 98-110, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Kierownicy w przedsiębiorstwie, System informacyjny, Architektura systemu
Managers in a enterprise, Information system, System architecture
Note
summ.
Abstract
Systemy informowania kierownictwa stanowią ważną kategorię rozwiązań współczesnej informatyki. Jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku SIK były rozwijane na platformie mainframe. Wysokie koszty takich rozwiązań czyniły z nich dla wielu osób zawodowo zajmujących się informatyką taki fragment wiedzy, znanej tylko z literatury, który miał wybitnie teoretyczne znaczenie. Później, z chwilą pojawienia się komputerów PC oraz architektury klient-serwer, systemy informowania kierownictwa coraz częściej trafiały do szerokiego kręgu organizacji, zwykle o charakterze biznesowym. Ich użytkownikami byli przede wszystkim menedżerowie najwyższego szczebla, a podstawową cechą tych systemów miało być to, aby nie wymagały od użytkownika żadnej szczególnej wiedzy informatycznej. Według autora, do polskiego terminu system informowania kierownictwa można zakwalifikować proste systemy raportujące MIS (Management Information System), które już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku stanowiły element informatycznej infrastruktury zarządzania, a także systemy EIS (Executive Information System), których koncepcja pojawiła się pod koniec lat siedemdziesiątych. Zarazem trudno jednoznacznie wskazać, która z koncepcji - MIS czy EIS - jest odwzorowana w praktycznych zastosowaniach dedykowanych najwyższemu szczeblowi kierownictwa. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi współczesnych trendów technologicznych i architektonicznych w zakresie systemów informowania kierownictwa. (fragment tekstu)

Today, the executive information systems are one of the more important components of the IT infrastructure in business. EIS now are computerized information systems designed to directly support senior executives. They are developed in order to provide fast and easy access to information from a variety of sources, both internal and external to the business. The main goal of the paper is to present the contemporary EIS architecture trends. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Campbell J., Using Executive Information Systems for Better Management Information, "Singapore Management Review", lipiec 1996.
  2. Cheung W., Babin G., A Metadatabase-Enabled Executive Information System (Part A): A Flexible and Adaptable Architecture, "Decision Support Systems" 2006 nr 42, s. 1589-1598.
  3. Cokins G., Performance Management Finding The Missing Pieces (To Close The Intelligence GAP), John Wiley & Sons, Inc. New York 2004.
  4. Gopal R.D., Tung Y.A., An Examination of the Role of Internet Technologies in Developing Next Generational Executive Information System, "The Journal of Computer Information Systems", wiosna 1999.
  5. Guruge A., Corporate Portals Empowered with XML and Web Services, Digital Press, Elsevier Science 2003.
  6. Honeycutt J., Knowledge Management Strategies, Microsoft Press, Redmont 2000.
  7. Microsoft® Business Solutions-Navision® Overview Training Course, opublikowany przez Microsoft Business Solutions, Microsoft-Dania 2003.
  8. Rigatuso Ch., Oracle DBI for Financials Daily Business Intelligence - Automating Operational Reporting, 2005.
  9. Tang H.L., Lee S., Yen D.C., An Investigation on Developing Web-based Executive Information Systems, "The Journal of Computer Information Systems", zima 1997/1998.
  10. Zygała R., Business Intelligence, [w:] Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki, red. M. Nycz, AE, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu