BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walotek-Ściańska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne w województwie śląskim w świetle badań empirycznych
The Analysis and Evaluation of the Degree of the Use Of Social Media by the Public Theatres in the Silesian Voivodship
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 183-196, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Teatr, Media społecznościowe, Instytucje kultury, Strategia marketingowa, Promocja
Theater, Social media, Cultural institutions, Marketing strategy, Promotion
Note
JEL Classification: M3
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzający instytucjami kultury coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do promocji swoich działań i budowania swojego wizerunku. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2017 (w ramach projektu MNiSW). Głównym celem badań było określenie poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne. Osiągnięcie celu głównego wymagało odpowiedzi na pytania: 1) w jakim stopniu teatry wykorzystują media społecznościowe? 2) które rodzaje mediów społecznościowych są najczęściej wykorzystywane i w jakim celu? 3) kto odpowiada za zamieszczanie i przygotowanie treści? 4) kto analizuje/monitoruje obecność teatrów w mediach społecznościowych?(abstrakt oryginalny)

More and more often, the managers of culture institutions use social media to promote their institutions' activities and build their image. The paper presents the results of the research study conducted in the years 2015-2017 (within the project financed by the Ministry of Science and Higher Education). The main objective of the study was to determine the level of the use of social media by the public theatres. The answers to the following questions were sought: 1) to what degree do public theatres use social media? 2) which types of social media are used most frequently and for what purpose? 3) who is responsible for creating and posting the social media content? 4) who analyzes/ monitors the presence of the theatres in the social media?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buchnowska D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, "Informatyka Ekonomiczna", nr 4, s. 55-69.
  2. Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.
  3. Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2014), Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, Warszawa.
  4. Podlaski A. (2013), Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice.
  5. Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (2010), Internetowe gatunki dziennikarskie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu