BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Czynniki stymulujące powstanie wirtualnego outsourcingu informatycznego
The Stimulating Factors of Virtual Outsourcing on Information Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 141-157, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Outsourcing informatyczny, Produkt wirtualny
Information technology outsourcing (ITO), Virtual product
Note
summ.
Abstract
Dynamika zjawisk zachodzących w otoczeniu implikuje konieczność podejmowania różnorodnych działań zmierzających do lepszego dostosowania się współczesnych podmiotów gospodarczych do nowych warunków gospodarczych. W efekcie wdrażane są różne metody i koncepcje zarządzania coraz częściej bazujące na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z podejmowanych kierunków działań doskonalących, mogących poprawić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, jest wirtualizacja. Wirtualizacją można obejmować obecnie różne dziedziny działalności gospodarczej. Według autora niniejszego artykułu, działalnością szczególnie podatną na wirtualizację jest świadczenie usług w ramach outsourcingu informatycznego. Ogólnie outsourcing informatyczny jest metodą zarządzania działem IT przedsiębiorstwa przy aktywnym wykorzystaniu zasobów zewnętrznych. W wyniku szerokiego zastosowania procesów wirtualizacji w świadczeniu usług outsourcingu informatycznego powstaje koncepcja określana jako wirtualny outsourcing informatyczny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych czynników stymulujących powstanie wirtualnego outsourcingu informatycznego w praktyce gospodarczej. Punktem wyjścia będzie zarysowanie koncepcji wirtualnego outsourcingu informatycznego oraz podkreślenie jego charakterystycznych cech. (fragment tekstu)

Today outsourcing information systems are very popular methods used in enterprises. The paper's aim is a presentation of main factors influencing the rise of new concept of information system outsourcing realization. This new idea of information system outsourcing realization is called virtual outsourcing on information systems. The paper presents the idea of virtual outsourcing on information systems. Next, this article characterized varied factors influencing the rise of virtual outsourcing on information systems. The virtual outsourcing on information systems has chance to become a very interesting conception for new enterprises like virtual enterprises or virtual organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Augustyniak S., ASP się upowszechnia, CIO, 29.04.2004.
 2. Camarinha-Matos L., Vomap - a Roadmap for Advanced Virtual Organizations, New University of Lisbon 2003.
 3. Capgemini: The Outsourcing Report Making Choices - Insights into Successful Outsourcing, 2004.
 4. Chalson W.B., Outsourcing in the New Economy: Hihly Focused for Expertise and Speed, Center for Research on Information Technology and Organization, University of California, Irvin 2005.
 5. CRM7.: Oprogramowanie CRM 2005 - wydatki i trendy, www.crm7.pl.
 6. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny, cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2004.
 7. Dziembek D., Koncepcja wirtualnego outsourcingu informatycznego, [w:] Informatyka w globalnym świecie, red. J. Kisielnicki, Wydawnictwo PJSTK, Warszawa 2006a.
 8. Dziembek D., Specyfika wirtualnego outsourcingu informatycznego, [w:] Informatyka Ekonomiczna, Aspekty naukowe i dydaktyczne, red. A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński, Częstochowa 2004.
 9. Dziembek D., Wirtualizacja outsourcingu informatycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", red. A. Szewczyk, Szczecin 2005.
 10. Dziembek D., Outsourcing informatyczny jako koncepcja zarządzania obszarem IT w organizacjach gospodarczych, [w:] Informatyka Ekonomiczna, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2006b.
 11. Gallivan M.J, Oh W., Analyzing IT Outsourcing Relationships as Alliances among Multiple Clients and Vendors, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1999.
 12. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 14. IAB Polska - Raport strategiczny, Internet 2004, Polska, Europa i Świat, www.iab.pl, 2005.
 15. Info-Tech Research Group: 2005 IT Priorities, Raport March 2005.
 16. Karabulut Y., Sairamesh J., D7 Market Study - TrustCom, Sixth Framework Programme prepared for the European Commision under FP6 Contract No. 01945, 2005.
 17. Neumann D., Do V.T., Nguyen D.T., Konzeption und Realisierung der Plattform für virtuelle Unternehmen Globana. Technical Report, Technische Universität Dresden, 1999.
 18. Pańkowska M., Typologia organizacji wirtualnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998 nr 3.
 19. Pogorzelska B., Członkowie programu ASPen liderami rynku udostępniania aplikacji w modelu ASP, www.faku.pl, 2002.
 20. Schaaf J., Allweyer T., Besthorn Т., IT-Outsourcing: Zwischen Hungerkur und Nouvelle Cuisine, "DB Research Economics", 06.04.2004.
 21. Siepracki B., Stawiamy na ASP, "Teleinfo" 2001 nr 19.
 22. Sutter В., The VEGA Cooperation Platform: Providing Real Support for Virtual Enterprises, [w:] Organizational Virtualness and Electronic Commerce, Proceedings of the 2nd International VoNet Zurich, Simowa Verlag Bern, 1999.
 23. Upton R., Conway J., Global Managed Services. Second-Generation IT Outsourcing: A Primer, White Papers - Fujitsu Consulting, 2004.
 24. Weakland Т., 2005 Global IT Outsourcing Study, DiamondCluster International Inc, Spring 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu