BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laska Maciej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wybrane aspekty crowdsourcingu
Selected Aspects of Crowdsourcing
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (11), 2007, nr 1156, s. 169-180, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Crowdsourcing, Web 2.0
Crowdsourcing, Web 2.0
Note
summ.
Abstract
Crowdsourcing jest zjawiskiem charakterystycznym dla rodzącego się Internetu Web 2.0, kojarzonego z ekonomią darów, architekturą uczestnictwa i rosnącym znaczeniem tłumów w tworzeniu i redakcji treści dostępnych w Internecie. (...) Delegowanie niektórych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie na zewnątrz i powierzenie ich społeczności internetowej nie tylko stanie się bardziej opłacalne niż ich wykonywanie własnymi środkami czy też posiłkowanie się outsourcingiem, ale także zadania będą realizowane lepiej. Crowdsourcing, zdaniem autora, jest nie tylko świadectwem ewolucji przeciętnego internauty od konsumenta dóbr do postawy twórcy udostępniającego innym. Jest on także obiecującą koncepcją, pozwalającą zwiększyć efektywność ekonomiczną prowadzonych działań. (fragment tekstu)

As recent studies have shown, more and more members of the business community of the Information Era make use not only of the Internet information resources, but also of the knowledge and professional skills of its users. This co-operation may take many diverse forms, and the phenomenon itself - when it refers to a permanent relationship between the company and given Internet community or communities - is usually defined as crowdsourcing. In this article the origin of this phenomenon was analyzed, as well as advantages that can be gained by the enterprise that effectively explores knowledge resources of the Internet societies. The author presented several interesting initiatives developed in the cyberspace, that are, on the one hand, an evidence of qualitative change in the operational use of the Internet and increasing creative productivity of its users, on the other - a chance to rationalize the cost structure of virtual enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Benkler Y., The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale, Yale University Press 2006.
  2. Crowdsourcing for Consumer & Professional Electronic Products (http://cecrowdsourcing.blogspot.com/), 2006.
  3. Folksonomia (http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy), 2006.
  4. Howe J., The Rise of Crowdsourcing, "Wired Magazine" (http://www.wired.com/wired/archive/14.06/), June 2006.
  5. Idzikowski M., Laska M., Zarządzanie informacją pozyskiwaną z Internetu, [w:] Komunikacja gospodarcza, red. A. Małachowski, AE, Wrocław 2004.
  6. O'Reilly Т., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software (http://www.oreillynet.eom/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html), 2005.
  7. Page S.E., Hong L., Groups of Diverse Problem Solvers Can Outperform Groups of High-ability Problem Solvers, "Proceedings of the National Academy of Sciences", 2004.
  8. Surowiecki J., The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Random House, Inc., 2004.
  9. Tkaczyk J., Ekonomiczne aspekty obdarowywania, "Master of Business Administration", WSPiZ 2003 nr 3(62).
  10. Zwierzchowski Z., Zlecanie usług przynosi oszczędności, "Rzeczpospolita. Ekonomia & Rynek", 08.05.2006.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu