BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gus-Puszczewicz Aleksandra
Title
Programy zagospodarowania dolnej Wisły
Projects for Developing Lower Vistula
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 103-110, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 2
Keyword
Regulacja rzek, Drogi wodne, Transport wodny, Żegluga śródlądowa
River regulation, Waterways, Water carriage, Sailing
Note
summ.
Country
Wisła
Abstract
Wisła to najdłuższa polska rzeka (1045 km). Łączy aglomerację trójmiejską, porty morskie Gdańska i Gdyni z centralną i południową Polską. Powierzchnia dorzecza Wisły obejmuje ponad 50% terytorium kraju. Wisła w XVII wieku była najbardziej użeglownioną rzeką Europy. Stanowiła główną arterię komunikacyjną oraz stymulowała rozwój gospodarczy Polski. Współcześnie jest jedną z najsłabiej zagospodarowanych rzek Europy . Taki stan jest efektem wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych w ramach gospodarki wodnej oraz nierealizowania w sposób kompleksowy opracowanych planów. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego pomimo tak licznych programów dolna Wisła nadal jest niezagospodarowana.(abstrakt oryginalny)

Vistula is Poland's longest river (1045 km). It connects the Tri-City agglomeration, sea ports of Gdansk and Gdynia with central and southern Poland. The area of the Vistula covers more than 50% of the territory. In the seventeenth century Vistula was the most navigable river in Europe. It was the main thoroughfare, and stimulated the development of the Polish economy. Today it's one of the least developed river of Europe. This condition is the result of years of neglecting of investment in the context of water management and failure to accomplish a comprehensive plan. The article attempts to answer the question: why, despite so many programs lower Vistula is still un navigable.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ankiersztejn I., Kaskada Dolnej Wisty, "Acta Energetica" 2013, nr 3/16.
 2. Będzie wniosek o decyzję środowiskową dla drugiego stopnia na Wiśle, Grupa Energa 26.02.2015, http://media-energa-pl.sitebees.com/pr/293322/bedzie-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa- dla-drugiego-stopnia-na-wisle [dostęp: 18.11.2016].
 3. Granatowicz J., Następny stopień na Wiśle poniżej Włocławka, "Acta Energetica" 2013, nr 3/16.
 4. Hofman L., Wojewódzka-Król K., Ekonomika zasobów wodnych, Gdańsk 1988.
 5. Hydrodynamiczny model dolnej Wisty z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących, wykonawca Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Hydrotechniki, Gdańsk, kwiecień 2014.
 6. Kompleksowy program zagospodarowania i wykorzystania Wisty oraz zasobów wodnych kraju. Koncepcja Generalna, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Zagospodarowania Wisły, Warszawa 1979.
 7. Majewski W, Możliwości wykorzystania dolnej Wisty dla celów energetycznych i żeglugowych [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Pomorza), materiały konferencyjne, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk 2011.
 8. Majewski W, Po drugie autostrada wodna na 'Wiśle. Dolna Wisła, czyli korzyści i poważne zagrożenia, "Dziennik Bałtycki" 31.03.2014.
 9. MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły, Warszawa 2014.
 10. Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030".
 11. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Badania społeczno-ekonomiczne skutków zagospodarowania dolnej Wisły, Sopot 2015.
 12. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu