BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vlach Petr (University of Economics, Prague, Czech Republic), Plasil Miroslav (University of Economics, Prague, Czech Republic)
Title
Visualization of Multivariate Data
Wizualizacja danych wielowymiarowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 197-209, rus., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Keyword
Informacja ekonomiczna, Wizualizacja danych
Economic information, Data visualisation
Note
streszcz.
Abstract
Dane ekonomiczne są często wielowymiarowe. Jest to konsekwencją tendencji do opisywania badanych obiektów tak precyzyjnie, jak to możliwe. Wiele metod statystycznych jest stosowanych do jedno- lub dwuwymiarowych danych, dlatego też starano się przedstawić pewne aspekty eksploracji i wizualizacji danych wysoce wielowymiarowych. Konsekwentnie położono nacisk na pewnych interesujących związkach z tradycyjnymi metodami analizy wielowymiarowej, które ze swej natury nie służą do wizualizacji. (abstrakt oryginalny)

Modern visualization provides easy tools to solve classical multivariate problems. Without using complicated mathematical apparatus, they convey very similar information as more sophisticated traditional multivariate methods. They do not calibrate model but can be very instrumental in formulating the hypothesis for subsequent testing. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cox M.J., Cox T.F., Multidimensional Scaling, Chapman & Hall, London 2001.
 2. Greenacre J., Blasius J., Correspondence Analysis in the Social Sciences, Recent Developments and Applications, Academic Press, London 1994.
 3. Rencher A., Methods of Multivariate Analysis, Wiley Interscience Publication, New York 2002.
 4. Hebák P., Hustopecký J., Vícerozměrné metody s aplikacemi, SNTL, Praha 1987.
 5. Brunsdon C., Fotheringham A.S., Charlton M.E., An Investigation of Methods for Visualising Highly Multivariate Datasets, http://www.agocg.ac.uk/reports/visual/casestud/bnjnsdon/brunsdon.pdf, 1997.
 6. Hoffman P.E., Table Visualizations: A Formal Model and Its Applications. A dissertation thesis University of Massachusetts Lowell, http://home.comcast.net/~peh2.hoffman/tablevizx.pdf, 1999.
 7. Schmid C., Hinterberger H., Comparative Multivariate Visualization across Conceptually Different Graphic Displays, Institute for Scientific Computing, ETH Zürich, 1994.
 8. Wei Peng, Clutter-based Dimension Reordering in Multidimensional Data Vizualization, A thesis Worchester Polytechnic Institute, http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-01115- 222940/unrestricted/wpeng.pdf, 2005.
 9. ATKOsoft S.A. Manual: Survey on Visualization Methods and Software Tools, 1997.
 10. Falguerolles A. de, Friedrich F., Sawitzki G., A Tribute to J. Berlin's Graphical Data Analysis, http://www.statlab.uni-heidelberg.de/reports/by.series/beitrag.34.pdf, 1996.
 11. Brown M.P., Grundy W.N., Lin D., Cristianini N., Sugnet C., Furey T.S., Ares M., Hausller D., Knowledge-based Analysis of Microarray Gene Expression Data by Using Support Vector Machines, "Proceedings of the National Academy of Sciences" 2000, 1, 262-267.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu