BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczak Dawid (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Jaroszewska Izabela (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Report from the Nationwide Polish Scientific Conference "Borderlands in the Perspective of the Present-day Challenges", Roskosz, 19-20 April 2017
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności", Roskosz, 19-20 kwietnia 2017 r
Source
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 107-111
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Keyword
Region przygraniczny, Formy współpracy przygranicznej, Wielokulturowość, Emigracja, Konferencja naukowa
Border areas, Border cooperation form, Multicultural, Emigration, Scientific conference
Note
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Abstract
W dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Zespole Dworsko-Parkowym w Roskoszy odbyła się organizowana przez Zakład Socjologii Ogólnopolska Konferencja pt., "Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności". Partnerem spotkania był Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Urząd Gminy Biała Podlaska. [...] Konferencja stanowiła okazję do dyskusji na temat pograniczy, transgraniczności w różnych aspektach, zarówno politycznym, gospodarczym, kulturowym jak i społecznym. Tematyka wpisywała się w coś co już funkcjonuje, ponieważ istnieje graniczny podział państw. Celem konferencji była wymienia doświadczeń dotyczących dwóch różnych obszarów pograniczy, czyli wschodniego oraz zachodniego. Konferencja przyniosła wiele istotnych doświadczeń, jednocześnie dając możliwości rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości. (fragment tekstu)

On 19-20 April 2017, the Department of Sociology hosted a conference entitled "Borderlands in the Perspective of the Present-Day Challenges" (org. "Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności") at the Manor-Park Complex in Roskosz. The Centre for Regional and Borderland Studies of the University of Wrocław was a conference partner. The patronage over the conference was assumed by the Polish Sociological Association, Euroregion Bug Local Governments Association, the County Office in Biała Podlaska and the Office of Biała Podlaska Municipality. [...] The conference was devoted to borderlands and cross-border issues in various aspects, political, economic, cultural and social. The range of issues drew on something that already exists because there is a border division between countries. The purpose of the conference was to exchange experiences regarding two different borderland areas, i.e. the eastern and the western ones. The conference brought many essential experiences while giving opportunities for the development in the future. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-3725
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu