BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tundys Blanka (Uniwersytet Szczeciński), Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński), Matuszczak Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie wyboru trasy w kontekście funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw
The Importance of Choosing a Route in the Context of the Functioning of the Green Supply Chain
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 459-477, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Globalizacja, Proces przewozowy
Supply Chain Management (SCM), Globalization, Transport process
Note
summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer: DEC-2013/09/B/HS4/02707.
Abstract
Biorąc pod uwagę założenia związane z globalizacyjnymi trendami oraz coraz większym zainteresowaniem związanym z dbałością o środowisko naturalne podczas realizacji procesów w łańcuchu dostaw, wskazuje się, że głównym celem rozważań będzie analiza wpływu na środowisko naturalne procesów transportowych realizowanych w ramach trzech różnych łańcuchów dostaw produktów pochodzących z trzech różnych krajów, z jednym docelowym miejscem sprzedaży. Do tego należy także zaliczyć możliwość realizacji i wdrażania zielonych zasad do łańcucha dostaw (w zakresie omawianych procesów transportowych). Do realizacji celu i weryfikacji założeń posłuży analiza wyboru trasy i środków transportu, w tym związana z procesami transportu emisja CO2. Za modelowy przykład posłużą łańcuchy dostaw jabłek. Pytania badawcze oraz postawione tezy koncentrują się na następujących założeniach: czy wybór trasy i jej długość wpływa na zwiększanie/zmniejszanie negatywnego wpływu całego łańcucha na środowisko naturalne? Czy można założyć, że długość trasy nie wpływa wprost proporcjonalnie na zwiększenie emisji CO2. w łańcuchu dostaw jabłek? Czy zasadne jest twierdzenie, że tworzenie zielonych łańcuchów dostaw jabłek w większym stopniu wymaga zmian organizacyjnych oraz w zakresie strategii całego łańcucha niż decyzji związanych ze zmianą środka transportu lub trasy? (fragment tekstu)

The economic changes taking place in the economies affect the reconfiguration of the structure and nature of the supply chains. The processes of the globalization, including the free movement of products conducive to the creation and operation of increasingly complex chains. The individual cells are located in different countries, and the products must overcome ever greater distances to get to the final recipient. Selecting the optimal and most efficient chain strategy leads to a situation where the production site can be far away from the place of consumption and the configuration of the whole of the chain begins to play an increasingly smaller role. The change in structure is also affected by trends in the protection of the environment and the increased interest in environmental problems when creating business structures. This refers to the relationship between the cells and the implementation of processes that will have the least negative impact on the environment. This involves among other things the implementation of the chain structure of the "green" principles. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beamon B. M. (1999), Designing the green supply chain. Logistics information management, 12(4).
 2. Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. (2014), Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions. European Journal of Operational Research, 233(2).
 3. Carter, C. R., & Jennings, M. M. (2004), The role of purchasing in corporate social responsibility: a structural equation analysis, "Journal of business Logistics", 25(1).
 4. Gis, W., Kordel, Z., & Waśkiewicz, J. (2014), Ocena emisji dwutlenku węgla w łańcuchach transportowych, Transport Samochodowy.
 5. Gold, S., Seuring, S., & Beske, P. (2010), Sustainable supply chain management and inter-organizational resources: a literature review, Corporate social responsibility and environmental management, 17(4).
 6. http://www.statsoft.pl/Programy/Najczesciej-wybierane-programy/STATISTICA-Decisioning- Platform, dostęp: 30 sierpnia 2016
 7. IBM Knowledge Center http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pl/SSFCZ3_10.4.2/com.ibm.tri.doc/tre_measure/r_carbon_fp_calc.html, dostęp: 30 sierpnia 2016
 8. Lee, S. Y. (2008), Drivers for the participation of small and medium-sized suppliers in green supply chain initiatives. Supply Chain Management: An International Journal, 13(3).
 9. Min H., Zhou G. (2002), Supply chain modeling past, present and future, "Computers & Industrial Engineering", vol. 43.
 10. Muzyczka, R. (2011), Wpływ globalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, International Journal of Management and Economics, 31, za: K. Engel, Future Innovation Paradigms-Potential, Opportunities and Threats, A.T. Kearney, January 17, 2008.
 11. Salam, M. A. (2009), Corporate Social Responsibility in Purchasing and Supply Chain, "Journal of Business ethics", 85(2).
 12. Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. (2011), An organizational theoretic review of green supply chain management literature, "International Journal of Production Economics", 130(1).
 13. Seuring, S. (2013), A review of modeling approaches for sustainable supply chain management, "Decision support systems", 54(4).
 14. Srivastava, S. K. (2007), Green supply-chain management: a state-of-the-art literature review, "International journal of management reviews", 9(1).
 15. Szelangiewicz T., Żelazny K. (2013), Poziom emisji CO2 jako kryterium projektowe współczesnych statków transportowych, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej -Transport", z. 98.
 16. Terzi S., Cavalier, S. (2004), Simulation in the supply chain context: a survey, "Computers in Industry", vol. 53.
 17. Vachon, S., & Klassen, R. D. (2008), Environmental management and manufacturing performance: The role of collaboration in the supply chain, "International journal of production economics", 111(2).
 18. Walker, H., Di Sisto, L., & McBain, D. (2008), Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors, "Journal of purchasing and supply management", 14(1).
 19. Wang Q., Chatwin C.R. (2005), Key issues and developments in modelling and simulation- based methodologies for manufacturing systems analysis, design and performance evaluation, "International Journal of Advanced Manufacturing Technology", vol. 25.
 20. Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004), Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises, "Journal of operations management", 22(3).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu