BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarf Dominika (Necon)
Title
Kreatywność - radosne rzemiosło
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 14-16
Keyword
Efektywne komunikowanie, Promocja jako przekaz informacyjny, Psychologia komunikowania, Psychologia konsumenta, Projektowanie systemu komunikacji, Reklama w mass mediach, Budowanie marki, Budowanie świadomości marki
Effective communication, Promotion as an information communication, Communicate psychology, Consumer psychology, Design of communication system, Advertising in mass media, Brand building, Branding
Country
Polska
Poland
Abstract
Kreatywność znajduje paliwo wszędzie. Każdy może być kreatywny, z wszystkiego można czerpać inspirację. Może to prowadzić do konstatacji, że jeżeli za osobę kreatywną uznajemy kogoś, kto choćby na chwilę potrafi odejść od typowego rozumienia sprawy, to na świecie kreatywni są wszyscy. A jednak nie na tym istota kreatywności polega. Kreatywność powszednia bliższa jest bowiem uzupełnianiu otaczającej nas komunikacji, procesowi transgresji i samodoskonaleniu. Rozpoczynając kreatywną pracę, musimy określić, jaki jest cel kreacji. Podobny proces towarzyszy też tworzeniu reklamowych przekazów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu