BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogaczewski Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Controlling małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji
Controlling of Small and Medium Size Companies in Process of Internationalization
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 858-879, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Controlling, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Controlling, Enterprise internationalization, Small business
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Globalizacja i internacjonalizacja MŚP wymusza stosowanie określonych instrumentów i metod zarządzania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia controllingu w MŚP w procesie internacjonalizacji. Celem zabezpieczenia najważniejszych celów przedsiębiorstwa na płaszczyźnie operacyjnej i strategicznej jest stosowanie nowoczesnych narzędzi controllingu. System controllingu, uważany współcześnie jako koncepcja zarządzania w przedsiębiorstwach, należy postrzegać jako funkcję systemu wczesnego ostrzegania przez zagrożeniami, a jego istota sprowadza się do zapobiegania skutków, które mogłyby uniemożliwić osiągnięcie obranych celów. Szczególnie istotne jest to w przypadku podejmowania przez przedsiębiorstwo ekspansji zagranicznej na różnych rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

Globalization and internationalization of small and medium size companies enforces use of specific instruments and methods of management. In order to secure the most important objectives of an enterprise on strategic and operational level is usage of modern controlling tools. The controlling system, considered nowadays as management concept in the enterprises, needs to be regarded as a function of early warning for prevention of results which could make achieving earlier set goals impossible. It is especially important in case of foreign expansions of the company on different international markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Amshoff, B. (1993). Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz. 2 wyd. Wiesbaden: Gabler.
 2. Backhaus, K., Büschken, J., Voeth, M. (2000). Internationales Marketing. 3 wyd. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
 3. Beck, M., Rall, W. (1992). Das betriebliche Informationssystem für unternehmerische Aktivitäten. W: B.N. Kumar, H. Haussmann (red.), Handbuch der Internationalen Unternehmenstätigkeit (325-340). München: C.H. Beck.
 4. Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 5. Fonfara. K. (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: PWE.
 6. Gajda, D. (2015). Zrównoważona karta wyników jako sposób pomiaru efektywności zespołów w organizacji W: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 230, 129-144.
 7. Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji W: Gospodarka Narodowa, nr 10/2007, 21-44.
 8. Heuer, K.R. (2011). Controlling. Basislerneinheiten und Fallstudien. München: Oldenbourg.
 9. Horváth, P. (2003). Controlling, 9 wyd. München: Franz Vahlen.
 10. Horváth, P. (2012). Controlling. München: Franz Vahlen.
 11. Institut für Mittelstandforschung in Bonn. (2016).
 12. Janik, W., Paździor, M. (2012). Rachunkowość zarządcza i controlling. Lublin: PL.
 13. Kaplan, R.S., Horton, D.P. (2007). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
 14. Kaszuba-Perz, A. (2011). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narządzi rachunkowości zarządczej i controlingu W: M. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie (364-373). Zeszyt nr 20. Rzeszów: UR.
 15. Klingshirn, S. (1997). Ziele. Aufgaben und Instrumente des Organisationscontrolling. Wiesbaden: Diss.
 16. Kramer, M., Valentin, M. (2009). Controlling-Konzeptionen in KMU - Forschungsstand und Auswirkungen auf die Absolventenausbildung unter didaktischen Gesichtspunkten W: D. Müller (red.). Controlling für kleinere und mittlere Unternehmen (73-100). München: Oldenbourg.
 17. Krawczyk, S. (2009). Controlling logistyczny w sieciach usług transportowych W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (89-100). Tom z. 69. Warszawa: PW.
 18. Krystek, U., Zur, E. (1997). Internationalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung: Eine Einführung W: U. Krystek, E. Zur (red.), Internationalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung (3-17). Berlin, Heidelberg: Springer.
 19. Kuchta, D., Ryńca, R. (2007). Zrównoważona karta wyników i zrównoważona karta działania. "Badania Operacyjne i Decyzje". nr 3.
 20. Kutschker, M., Schmid, S. (2002). Internationales Management. 2. wyd. München: Oldenbourg.
 21. Lisowska, R., Szymańska, K. (2013). Determinanty rozwoju przedsiębiorczego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim W: M. Matejun, K. Szymańska (red). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka (13-25). Łódź: PŁ.
 22. Matuschek, K. (2005). Operatives und strategisches Controlling als Planungs-, Informations und Kontrollinstrument. Norderstedt: GRIN.
 23. Nowak, E. (2004, 2011). Zakres controllingu w przedsiębiorstwie W: E. Nowak (red.). Controlling w działalności przedsiębiorstwa (11-35). Warszawa: PWE.
 24. Piontek, J. (2005). Controlling. München: Oldenbourg.
 25. Plawgo, B. (2004). Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. Warszawa: Orgmasz.
 26. Rogaczewski, R. (2012). Internacjonalizacja szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W: M. Kuczera (red.). Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznoekonomicznych (221-234). Kraków: Creativetime.
 27. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 28. Skowronek-Mielczarek, A. (2011). Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W: M. Matejun (red.). Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 29. Smolenski, F. (2008). Controlling im internationalen Unternehmen. Wismarer Schriften zu Management und Recht. Band 14..Bremen.Hamburg: CT-Salzwasser.
 30. Theurer, M. EU-Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 2014-2020: Horizont 2020. COSME. Strukturfonds. Ein Leitfaden. Europäisches Parlament.
 31. Weber, J., Schäffer, U. (2008). Einführung in das Controlling, 12 wyd. Stuttgart.
 32. Wierzbicki, K. (1994). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem W: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. nr 3.
 33. Witkowska, J., Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: UŁ.
 34. Ziener, M. (1985). Controlling im multinationalen Unternehmen. Landsberg an L.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu