BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fidziński Błażej (Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.)
Title
Jak właściwie prowadzić ewidencję opakowań
How to Keep Records of Packaging Properly
Source
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 42-44, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Opakowania, Ewidencja kosztów działalności, Ewidencja księgowa, Odpady, Recykling, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
Packaging, Operating expenses records, Accounting records, Wastes, Recycling, Enterprises functioning in the market, Cost control in the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z obowiązków odnoszących się do opakowań wprowadzanych na rynek wraz z produktem, jakie nakłada na nich ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.). Jednym z nich jest prowadzenie tzw. ewidencji opakowań. Czym jest ten dokument, na czym polega jego prowadzenie i kogo właściwie dotyczy? (abstrakt oryginalny)

Many entrepreneurs are not aware of the obligations relating to packaging placed on the market together with the product, which were imposed on them by the 13th June 2013 act on packaging and packaging waste management (Journal of Laws of 2016, item 1863 as amended). One of these obligations is to keep so-called packaging records. What is this document, how should it be kept and who does it actually refer to? (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje za opakowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1274).
Cited by
Show
ISSN
2083-6422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu