BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Marek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
The Economic Dimension of Security
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 83-89, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Gospodarka narodowa, Ekonomia
Economic safety, National economy, Economics
Note
JEL Classification: H41, F52
streszcz., summ.
Abstract
Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego i szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego. (abstrakt oryginalny)

The issue of common relations between the security system and the national economy is examined by a relatively new subdiscipline - national security economics. It remains crucial to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system and the array of threats with an asymmetric nature) as well as the role of economic science in making strategic decisions for national security. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartz B. (2013), Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność, "Doctrina Studia Społeczno-Polityczne", nr 10.
 2. Beck U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
 3. Bomba A, Kubisiak P. (2012), Wojna ekonomiczna i jej społeczne skutki, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 3(165).
 4. Ciszek, M. (2013), Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa, "Doctrina Studia Społeczno-Polityczne", nr 10.
 5. Płaczek J. (red.) (2014), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 6. Grącik-Zajaczkowski M. (2011), Suwerenność w warunkach globalizacji, w: Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa.
 7. Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa.
 8. Neu C.R., Wolf Jr. Ch. (1994), The Economic Dimensions of national Security, RAND, National Defense Research Division, Santa Monica.
 9. Stachowiak Z. (2012), Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 10. Stankiewicz W. (1996), Ekonomika obrony, Wydawnictwo WSO, Wrocław.
 11. Żukrowska K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, w: Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu