BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spoz Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Konferencja naukowa "pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy? - perspektywa Polski i Niemiec" Lublin, 2-3 kwietnia 2017r
Source
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 137 - 139
Keyword
Konferencja naukowa, Obrót płatniczy, Pieniądz, Pieniądz elektroniczny
Scientific conference, Payment turnover, Money, Electronic money
Abstract
W dniach 2-3 kwietnia 2017 r. w Lublinie w ramach projektu "Nowe wyzwania w sferze monetarnej z perspektywy Polski i Niemiec" odbyła się˛ konferencja pt. "Pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy? - Perspektywa Polski i Niemiec" zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy współpracy ze Studiami Europejskimi w Bremie. Projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wybór tematyki konferencji nie był przypadkowy. Zerowe a nawet ujemne stopy procentowe pobudziły debatę co do przyszłości obrotu pieniężnego i bezgotówkowego. Polscy i niemieccy zwolennicy pieniądza bezgotówkowego podnoszą kwestię coraz większych trudności w realizowaniu polityki monetarnej banków centralnych i jej malejącej efektywności, redukcji kosztów obrotu pieniądza oraz możliwości ograniczenia szarej strefy. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2081-1837
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu