BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostasz Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Prendecki Krzysztof (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Rejman Krzysztof (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Ile państwa w państwie?
How Many States within a State?
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 135-143, bibliogr. 30 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Bezpieczeństwo, Liberalizm, Państwo opiekuńcze, Podatki, Wolności obywatelskie
Security, Liberalism, Welfare state, Taxes, Civil liberties
Note
JEL Classification: A12, A13, A19
streszcz., summ.
Abstract
Autorzy artykułu pragną skłonić do refleksji i zastanowić się nad zadaniami jakimi powinno zajmować się państwo. Poruszane kwestie dotyczą bezpieczeństwa, administracji, państwa opiekuńczego i finansów publicznych. Wiele poruszanych aspektów wydaje się na czasie, zwłaszcza dyskusja wokół spółek skarbu państwa. Pojawia się wiele pytań, między innymi: na ile ingerencja państwa sprzyja rozwojowi i obywatelom, a w jakim stopniu spowalnia gospodarkę i ogranicza swobody obywatelskie.(abstrakt oryginalny)

In this article, the authors aimed at induce to reflection some reflections concerning some strategic and development challenges that Poland should deal with. The issues disused in this paper concern safety, administration, welfare state and public finance. Many aspects discussed seem to be current topics, especially discussion around companies of the state treasury. Many questions appear, among them: to what extent the state interference is in the development and citizens favour, and what steps are slowing the economy down in and is limiting civil liberties.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles (1964), Polityka.
 2. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego wyboru, Kraków.
 3. Bałtowski M. (2002), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Warszawa.
 4. Bocheński J. (1994), Sto zabobonów, Kraków.
 5. Cukiernik T. (2007), Prywatyzacja a'la PiS, nr 4/2007, "Najwyższego CZAS!" http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/artykuly - wolnorynkowe/prywatyzacja-ala-pis/.
 6. Filipowicz S. (2003), Państwo - kontrowersje i dylemat, [w:] Nauka o państwie i polityce, Tymanowski J. (red.), Łódź.
 7. Friedman M. (1999), Kapitalizm i wolność, Warszawa.
 8. Friedman R., Friedman M. (1996), Wolny wybór, Sosnowiec.
 9. Gwartney J.D., Stroup R. L. (1994), Co każdy powinien wiedzieć o gospodarce, Warszawa.
 10. Grzeszak A. (2016), Państwo w państwie, Polityka z 20.09.2016 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1676150,1,pis-dokonuje-rozbioru- panstwowej-gospodarki.read.
 11. Gwiazdowski R. (2016), Niech żyje nepotyzm!, Rzeczpospolita z dnia 20.09.2016. http://www.rp.pl/Felietony/309209890-Robert-Gwiazdowski-Niech-zyje-nepotyzm.html.
 12. Hazlitt H. (2012), Ekonomia w jednej lekcji, Warszawa.
 13. Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, Warszawa.
 14. Hobbes T. (1954), Lewiatan, Warszawa.
 15. Keynses J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa.
 16. Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Warszawa.
 17. Luchinger R. (2007), 12 ikon ekonomii. Od Smitha do Stiglitza, Warszawa.
 18. Musiałek P. (2015), Przymiotnik "państwowe" ma być szansą, nie zagrożeniem, z dnia 22.12.2015 http://jagiellonski24.pl/2015/12/22/przymiotnik-panstwowe-ma-byc-szansa- nie-zagrozeniem/.
 19. Popper K. R. (1993), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t.1, Warszawa.
 20. Puślecki Z.W. (1998), Wokół przyspieszonej prywatyzacji -"terapii szokowej" i gradualizmu w gospodarce okresu transformacji, w: Drozdowicz Z. (red.), Liberalne wyzwania, Poznań.
 21. O 'Rourke P.J. (2006), Wykończyć bogatych, Kąty Wrocławskie.
 22. Smith D. (2007), Free lunch, Ekonomia dobrze przyrządzona, Gliwice.
 23. S'Souza D. (2006), Listy do młodego konserwatysty, Poznań.
 24. Winiecki J. (2001), Polemiki w drodze (do kapitalizmu), Warszawa.
 25. Woods T.E. (2007), Niepoprawna politycznie historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa.
 26. Woś R. (2015), Dziecięca choroba liberalizmu, Warszawa.
 27. Woziński J. (2014), To nie musi być państwowe, Warszawa.
 28. Sarnacka A. (2004), Projekty PPP w wybranych sektorach infrastruktury na świecie, w: Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Gdańsk-Gdynia.
 29. Sylwestrzak A. (2003), Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa.
 30. Zieliński E. (2006), Nauka o państwie i polityce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu