BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Marian (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
Neuroeconomics Versus the Paradigm of Mainstream Economics
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 101-112, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Neuronauka poznawcza, Teoria ekonomii, Ekonomia
Cognitive neuroscience, Economic theory, Economics
Note
JEL Classification: A1
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dowiedziono, że paradygmat ekonomii głównego nurtu nie pozwala współcześnie dobrze opisać rzeczywistości gospodarczej oraz nie jest w stanie formułować predykcyjnych wniosków z prowadzonych badań teoretyczno-empirycznych. Dlatego też musi on być zmodyfikowany, a nie zamieniony przez inny paradygmat, bo takie próby już były realizowane i zakończyły się fiaskiem. Autor dowodzi , że modyfikacja tego paradygmatu powinna polegać na uwzględnieniu w nim rezultatów badań ekonomii instytucjonalnej, ewolucyjnej, eksperymentalnej, ekonomii ekologicznej i ekonomii kultury oraz najnowszej dziedziny nauk ekonomicznych, czyli neuroekonomii.(abstrakt oryginalny)

In the article the Author states that paradigm of mainstream economics must undergo [rather than liquidation] by including in them achievements of new science of neuroeconomics. Moreover the Author proposes the knowledge here creating the new discipline - neuromacroecomics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Camerer, C., Loewenstein, G., Prelec, D. (2005). Neuroeconomics? How Neuroscience Can Inform Economics. Journal of Economic Literature, XLIII.
  2. Gollwitzer, P.M., Kontaro, F., Oettingen, G. (2004). Planning and Implementation of Goals. W: R.F. Baumeister, K.D. Vohs (red.), Handbook of Self-Regulation: Research, Theory and Applications. New York: Guilford Press.
  3. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
  4. Kahneman, D., Frederick, S. (2002). Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment. W: T. Gilovich, D. Griffi n, D. Kahneman (red.), Heuristic of Intuitive Judgment: Extentions and Applications. New York: Cambridge University Press.
  5. Kirkpatrick, L.A., Epstein, E. (1992). Cognitive-Experiential Self-Theory and Subjective Probability; Further Evidence for Two Conceptual Systems. Journal of Personality an Social Psychology, 63 (4).
  6. Lieberman, M.D., Gaunt, R., Gilbert, D.T., Trope, Y. (2002). Reflection and Reflexion: A Social Cognitive Neuroscience Approach to Attributional Interference. W: M.P. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press.
  7. Schneider, W., Shiffrin, R.M. (1977). Controlled and Automatic Human Information Processing: I. Detection, Search and Attention. Psychological Review, 84 (1).
  8. Stanovich, K.E., West, R.F.(2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 23.
  9. Supernat, J. (2016). Grupowe podejmowanie decyzji. Pobrane z: supernat.pl/wykłady/ plk/i_33_2_Grupowe_podejmowanie_decyzji_doc (10.08.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu