BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmit Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Wybrane czynniki i modele przeżycia mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego kapitał ludzki
Selected Factors and Models of Survival of Microenterprises Created with the Support of Human Capital Operational Programme
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 175-182, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Mikroprzedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza
Operational Programme Human Capital, Micro-enterprise, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, wykształcenia i miejsca prowadzenia działalności. Dokonano także estymacji funkcji dożycia za pomocą uogólnionego modelu Burra oraz modelu Gompertza-Makehama, uzyskując dobre dopasowanie do danych empirycznych. W wyniku analizy funkcji intensywności procesu likwidowania działalności gospodarczej uzyskano wyniki wskazujące na względnie stałą intensywność procesu.(abstrakt oryginalny)

Article contains the results of the analysis of the survival of microenterprises created with the support of Human Capital Operational Programme of the EU within five years of their establishment. There were the impact of gender, education and place of business observed. There also has been estimated survival functions using the generalized Burr model, and the Gompertz-Makeham model. These models are well matched to the empirical data. The intensity of the process of disposal of business was relatively constant.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fritsch M., Brixy U., Falck O.: The Effect of Industry, Region and Time on New Business Survival - A Multi-Dimensional Analysis. The Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy are edited by the Group Entrepreneurship, Growth and Public Policy, MPI Jena, March 2004, ISSN 1613-8333, ftp://papers.econ.mpg.de/egp/discussionpapers/2004-31.pdf
 2. Fertala N.: The shadow of death: do regional differences matter for firm survival across native and immigrant entrepreneurs? Empirica, Journal of European Economics, Vol. 35, No. 1, 2008, ss. 59-80.
 3. Brüderl J., Preisendörfer P., Ziegler R.: Survival Chances of Newly Founded Business Organizations. American Sociological Review, Vol. 57, 1992, pp. 227-241.
 4. van Praag C.M.: Business Survival and Success of Young Small Business Owners. Small Business Economics, Vol. 21, No. 1, 2003, pp. 1-17.
 5. Freeman J., Carroll G.R., Hannan M.T.: The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates. American Sociological Review, Vol. 48, No. 5, 1983, pp. 692-710.
 6. Kalleberg A.L., Leicht K.T.: Gender and Organizational Performance: Determinants of Small Business Survival and Success. Academy of Management Journal, Vol. 34, No. 1, 1991, pp. 136-161.
 7. Cafferata R., Abatecola G., Poggesi S.: Revisiting Stinchcombe's 'liability of newness': A systematic literature review. International Journal of Globalisation and Small Business, Vol. 3, No. 4, 2009, pp. 374-392.
 8. Ptak-Chmielewska A.: Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce - analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej, Ekonometria, Nr 4(46), 2014, ss. 9-21.
 9. Balicki A.: Analiza przeżycia i tablice wymieralności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 10. Markowicz I.: Analiza trwania firm w woj. zachodniopomorskim, Wiadomości statystyczne, Vol. 1, 2016, ss. 44-61.
 11. Szmit A., Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego kapitał ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XVI, No. 5, cz. I, 2015, ss. 233-251.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu