BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Novák František (The Institute of State and Law Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
Title
Legislation in the Czech Republic in 2014 - a Quantitative Overview
Ustawodawstwo w Republice Czeskiej w 2014 roku - analiza ilościowa
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 102-125, tab., bibliogr. 4 poz.,
Keyword
Prawo, Ustawodawstwo gospodarcze, Analiza danych
Law, Economic legislation, Data analysis
Note
summ., streszcz.,
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników podstawowego opisu statystycznego i wstępnej analizy ustawodawstwa Republiki Czeskiej w roku 2014. Przedstawiony został opis ilościowy ustawodawstwa czeskiego, zwłaszcza jego formalnej typologii i struktury, w tym struktury sektorowej oraz informacje dotyczące zasadniczych zmian w tej strukturze zaistniałych w 2014 roku.(abstrakt oryginalny)

This study aims at presenting the results of a basic statistical description and initial analysis of the legislation in the Czech Republic in 2014. It offers a fundamental quantitative description of the composition of Czech legislation, particularly its formal typology and structure, including the sector structure and the information about fundamental changes in this structure as they occurred in 2014.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bárány E. et al., Zmena práva, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 2013.
  2. Novák F., Legislativa v ČR v roce 2007 - kvantitativní přehled, "Právník" 2009, 2.
  3. Jermanová H., Cvrček F., Metamorfózy práva ve střední Evropě III, Praha 2012.
  4. Jermanová H., Cvrček F., Metamorfózy práva ve střední Evropě IV, Praha 2015.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.112
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu