BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec - wrzesień 2017
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 74, 14 s., wykr., tab.
Keyword
Sektor bankowy, Inwestycje kapitałowe, Usługi bankowe
Banking sector, Capital investments, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom +17,5 punktu. Wynik ten jest o 6,4 pkt wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału i o 20,1 pkt od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika silnie wpłynęło polepszenie się wyniku z działalności bankowej oraz wzrost wypracowanego zysku. Mniejszy był wpływ salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia. Spodziewane jest nieznaczne pogorszenie się sytuacji w bankowości w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi +5,9 pkt. (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2017 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from +11,1 pts to +17,5 pts. The result was primarily caused by an increase in the balances of the result on banking activity and of profits. The third component of the indicator, the balance of employment, contributed to the increase to a lesser degree. According to the respondents, banks still need to handle some serious problems. The most significant ones are: tax burden, unstable legislative environment and financial situation of their customers. All the factors put together may diminish future banks' profits. Banks expect slight deterioration of banking activity to come in the next period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3733
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu