BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osowska Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zachowania ekonomiczne człowieka kontekście uwarunkowań kulturowych
Economical People's Behavior in the Context of Cultural Aspects
Source
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 49-59, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kultura, Protestantyzm, Religia, Etyka
Culture, Protestantism, Religion, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powyższy artykuł przedstawia problem zależności pomiędzy uwarunkowaniami kulturowymi a ich odniesieniem na zachowania ekonomiczne. Przedstawione badania mają na celu ukazanie wpływu kultury, wraz z jej komponentami, zwłaszcza religią, na zachowania ludzi w otoczeniu gospodarczym. Celem artykuły jest przybliżenie problemu oraz zapoznanie się z czynnikami oddziałującymi na jego istnienie. Artykuł ten uwypukla protestantyzm, jako religię szczególnie szanującą pracę. (abstrakt oryginalny)

Above article shows the problem between cultural and economical aspects of life. The aim of analysis is to show the influence of culture with all components, especially religion on economical people's behavior. The purpose of work is to familiarize readers with the problem and factors, which have impact on this issue. The article also indicates the Protestantism as a religion, which has a special respect for work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat M., 2006, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Benedyktowicz W., 1976, Co powinniśmy czynić? Zarys ewangelickiej etyki teologicznej, Warszawa.
 3. Cash K. G., Gray G. R., 2000, A Framework for Accommodating Religion and Spirituality in the Workplace, The Academy of Management Executive.
 4. Gasparski W., 2002, Nowe tendencje w etyce biznesu, [w:] J. Kłos, A. Noras (red.), Człowiek i polityka: Księga jubileuszowa z okazji 66. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, Wydawnictwo KUL Lublin.
 5. Gasparski W., 2004, Beyond the Prose of Business, [w:] L. Zsolnai (red.), Spirituality and Ethics in Management, Kulwer Academic Publishers, Dordrecht.
 6. Gould S., 1996, The mismeasure of Man, Norton and Company, New York.
 7. Hofstede G., Hofstede G. J., 2007, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Khan W. M., Wprowadzenie do etyki biznesu.
 9. Kroeber A. L., 2002, Istota kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kuniński M., 1980, Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wyd. PAN, Wrocław.
 11. Longman Dictionary of Contemporary English, 1989, PWN, Warszawa.
 12. Partycki S., 2005, Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 13. Rood S. A., 2000, Executive Commentary, The Academy of Management Executive.
 14. Tamura M., 2003, Sacrum na etacie, Courrier, 18.09.2003, "FORUM", nr 47.
 15. Weber M., 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa.
 16. Zsolnai L., 2004, Spirituality and Ethics in Management, Kulwer Academic Publishers, Dordrecht.
Cited by
Show
ISSN
2392-0726
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu