BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Globalizacja i jej pomiar
Globalisation and its Measurement
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 177-187, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Globalizacja, Teoria ekonomii, Indeks Globalizacji KOF
Globalization, Economic theory, KOF Index of Globalization
Note
JEL Classification: F60
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest pomiar globalizacji. Poprzedza je krótkie przedstawienie istoty globalizacji. W dalszej części zajęto się jej pomiarem w ujęciu historycznym. Omówiono główne indeksy globalizacji. Następnie przedstawiono argumenty krytyczne wobec mierzenia globalizacji oraz argumenty za jej pomiarem. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.(abstrakt oryginalny)

The subject of discussion in this article is to measure globalization. It is preceded by a brief presentation of the essence of globalization. In the next part we dealt with the measurement in historical perspective. We discuss the main indices of globalization. Then presents the arguments critical of the measure of globalization, and the arguments for its measurement. The Summary presents the conclusions of the study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czech, F. (2011). Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych. Kultura - Historia - Globalizacja, 10.
 2. Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091-1110.
 3. Dreher, A., Gaston, N., Martens, P., Van Boxem, L. (2009). Measuring Globalisation - Opening the Black Box. A Crytical Analysis of Globalization Indices. Bond University Globalisation & Development Centre, 32. Pobrane z: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=gdc (10.12.2016).
 4. Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalization, 11 (4). DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
 5. KOF (2016). KOF Index of Globalization. Pobrane z:www.globalization.kof.ethz.ch (15.12.2016).
 6. Lockwood, B., Rodano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide. CSGR Working Paper, 155/05.
 7. Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12 (2). DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
 8. Measuring globalization (2001). Foreign Policy, 122, 56-65.
 9. OECD (2006). Pomiar globalizacji. Podręcznik wskaźników globalizacji ekonomicznej OECD. Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Scholte, J.A. (2007). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 12. Vujakovic, P. (2010). How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrane z: http://www.fiw.ac.at. (10.12.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu