BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
The Impact of the Free Trade Agreement Between the EU and Ukraine on Poland's Agri-Food Imports from Ukraine
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel zagraniczny, Import, Handel artykułami spożywczymi, Powszechny System Preferencji
Foreign trade, Import, Foodstuffs trade, Generalized System of Preference (GSP)
Note
JEL Classification: F13, Q17
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule dokonano oceny wpływu preferencji celnych przyznanych Ukrainie przez Unię Europejską na mocy Umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement - DCFTA) na import produktów rolno-spożywczych Polski z Ukrainy. Analizę przeprowadzono na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów oraz danych z bazy Eurostat-Comext. Badanie wykazało, że po udzieleniu Ukrainie preferencji celnych na mocy umowy DCFTA w kwietniu 2014 roku, bezcłowy przywóz ukraińskich towarów dotyczył ponad 80% rolnych linii taryfowych, a dla pozostałych produktów przewidziano bezcłowe kontyngenty taryfowe. Wprowadzone preferencje przyczyniły się do wzrostu polskiego importu z Ukrainy takich produktów, jak m.in. koncentrat pomidorowy i jabłkowy, miód, pomidory, ogórki, zboża (pszenica, jęczmień, kukurydza), mrożone maliny i borówki oraz cukierki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the impact of the tariff preferences granted to Ukraine by the European Union under the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), on Poland's agri-food imports from Ukraine. The analysis was carried out on the basis of unpublished data of the Ministry of Finance and data coming from the Eurostat-Comext. The research shows that tariff preferences granted to Ukraine under the DCFTA were in the form of duty-free import of over 80% of agri-food tariff lines and duty-free quotas for the rest of tariff lines. Granting of such preferences contributed to an increase in Poland's imports from Ukraine of some products, mainly tomato and apple concentrates, honey, tomatoes, cucumbers, cereals (wheat, barely, corn), frozen raspberry and blueberry as well as sweets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adarov, A., Havlik, P. (2016). Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine. Joint Working Paper.
  2. Ambroziak, Ł., Błaszczuk-Zawiła, M. (2016). Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47 (2), 19-33.
  3. Ambroziak, Ł. (2013). Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 6, 36-50.
  4. Drewnowska, B. (2016). Słodycze. Sprzedaż polskich czekolad, cukierków i ciastek za granicą. Rzeczpospolita, 19.12.2016.
  5. Eurostat-Comext. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.
  6. Interfax-Ukraine (2017). Ukraine in 2016 fully uses EU tariff quotas on 11 goods items. Pobrano z: http://en.interfax.com.ua/news/economic/397336.html.
  7. Piotrowski, J. (2012). Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się. Unia Europejska.pl, 3, 36-44.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu