BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Young Polish Consumers' Propensity to Purchase in Foreign Online Stores as an Aspect of the Cultural Determinants of E-commerce
Skłonność polskich młodych konsumentów do zakupu w zagranicznych sklepach internetowych jako aspekt uwarunkowań kulturowych e-commerce
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 27-33, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Zakupy online, Sklepy internetowe, Zachowania konsumenta, Badania konsumenckie, Wyniki badań
e-commerce, Online shopping, Internet shopping, Consumer behaviour, Consumer research, Research results
Note
summ., streszcz.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Zmiany na rynku e-commerce powodują, że aktualne staje się analizowanie uwarunkowań pozwalających na ekspansję e-sklepów poza granice kraju. W artykule poruszono zagadnienia istotne dla budowania strategii zagranicznych sklepów internetowych, koncentrując się na uwarunkowaniach kulturowych. Jednym z wątków w tym obszarze jest postrzeganie zagranicznych e-sklepów i uwarunkowania zakupu w nich. Podjęto próbę zbadania skłonności do zakupu w zagranicznych sklepach internetowych wśród polskich młodych dorosłych. Wyniki wskazują na ich mniejsze zainteresowanie e-zakupami poza granicami kraju, szczególnie wśród tych z badanych, którzy nie mają za sobą takich doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

Changes in the e-commerce market cause the necessity to analyse determinants allowing e-shops to expand abroad. Focusing on cultural determinants, this article discusses issues important for the development of strategies in foreign Internet shops. One of the aspects in this area is the perception of foreign e-shops and the conditions of making purchases in them. An attempt has been made to study young Polish adults' propensity to purchase in foreign online stores. The results indicate rather low interest in e-shopping abroad, particularly among these survey participants who have no experience in buying things from foreign e-shops. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bartikowski, B. & Singh, N. (2014). Should all firms adapt websites to international audiences? Journal of Business Research, 67 (3), 246-252.
 2. Bin, Q., Chen, S.-J. & Sun, S.Q. (2003). Cultural differences in e-commerce: A comparison between US and China. Journal of Global Information Management, 11 (2), 48-50.
 3. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2015). Individual determinants of propensity to make purchases as part of e-commerce and m-commerce in Polish young consumers. Jagiellonian Journal of Managenent, 1 (1), 7-21.
 4. Budzanowska-Drzewiecka, M. & Jedynak, M. (2014). Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych konsumentów w Polsce. Zarządzanie w Kulturze, 15 (4), 359-375.
 5. Budzanowska-Drzewiecka, M., Marcinkowski, S.A. & Motyl-Adamczyk, A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Chen, J.V., Yen, D.C., Pornpriphet, W. & Widjaja, A.E. (2015). E-commerce web site loyalty: A cross cultural comparison. Inf Syst Front, 17, 1283-1299.
 7. Chodak, G. & Latus, L. (2013). Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne. W: MPRA.
 8. Cole, M. & O'Keefe, R. (2000). Conceptualising the dynamics of globalisation and culture in electronic commerce. Journal of Global Information Technology Management, 3 (1), 4-17.
 9. Davis, F. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies, 38 (3), 475-487.
 10. Davis, L., Wang, S. & Lindridge, A. (2008). Culture influences on emotional responses to on-line store atmospheric cues. Journal of Business Research, 61, 806-812.
 11. Elbeltagi, I. (2007). E-commerce and globalization: An exploratory study of Egypt. Cross Cultural Management: An International Journal, 14 (3), 196-201.
 12. Es-haghi, S.M.S., Afshardoost, M. & Ahmadi, M.M. (2015). Antecedents of online purchase intention: A Cross-national study. International Journal of Business and Technopreneurship, 5 (2), 159-182.
 13. Gemius. (2016). E-commerce w Polsce 2016. Warszawa: Gemius.
 14. Hadjikhani, A., Safari, A. & Thilenius, P. (2011). Does a web site's country of origin impact equally on young and adult consumers? Young Consumers, 12 (3), 229-242.
 15. Jaciow, M. (2013). Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim. Studia Ekonomiczne, 136, 113-128.
 16. Mazaheri, E., Richard, M.-O. & Laroche, M. (2011). Online consumer behavior: Comparing Canadian and Chinese website visitors. Journal of Business Research, 64 (9), 958-965.
 17. Mazaheri, E., Richard, M.-O. & Laroche, M. (2012). The impact of emotions on customers' perception of website atmospheric aues: An wmpirical cross-cultural Investigation. Advances in Consumer Research, 38.
 18. Park, C. & Jun, J.-K. (2003). A cross-cultural comparison of Internet buying behavior Effects of Internet usage, perceived risks, and innovativeness. International Marketing Review, 20 (5), 534-553.
 19. Pavlou, P.A. & Chai, L. (2002). What drives electronic commerce across cultures? A cross-cutural empirical investigation of the theory planned behavior. Journal of Electronic Commerce Research, 3 (4), 240-253.
 20. Rezvani, S. & Dehkordi, G. (2012). A conceptual study on the country of origin effect on consumer purchase intention. Asian Social Science, 8 (12), 205-216.
 21. Singh, N., Kumar, V. & Baack, D. (2005). Adaptation of cultural content: Evidence from B2C e-commerce firms. European Journal of Marketing, 39 (1/2), 71-86.
 22. Smith, R., Deitz, G., Royne, M.B., Hansen, J., Grünhagen, M. & Witte, C. (2013). Cross-cultural examination of online shopping behavior: A comparison of Norway, Germany, and the United States. Journal of Business Research, 66 (3), 328-335.
 23. Steenkamp, J.-B., Geyskens, I. (2006). How country characteristics affect the perceived value of web cites. Journal of Marketing, 70 (3), 136-150.
 24. Swarnakar, P., Kumar, A. & Kumar, S. (2016). Why generation Y prefers online shopping: A study of young customers of India. International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence, 2 (3), 215-232.
 25. Vyncke, F. & Brengman, M. (2010). Are culturally congruent websites more effective? An overview of a decade of empirical evidence. Journal of Electronic Commerce Research, 11 (1), 14-29.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu