BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koźmiński Andrzej K. (Kozminski University, Poland)
Title
Polish Business Management : a Contredanse of Theory and Practice
Source
Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2016, vol. 24, nr 4, s. 10-24, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przywództwo, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Enterprise management, Leadership, Restructuring of enterprises
Note
summ., This research was supported by National Science Centre, Poland grant DEC-2014/15/B/HS4/04428.
Abstract
In the early 1990s, when I was spending most of my time teaching and conducting research at the UCLA Anderson School of Management, my dear friend and co-author of numerous publications, Professor Donald P. Cushman from the State University of New York in Albany, wrote to me: "Do not waste your time here, focus on what is happening in Poland, in this one-of-a-kind 'management laboratory' developing there at the moment. In order to catch up, Poles will need to absorb the entire acquis of management theory and practice over a very short period of time. It is an unprecedented situation, so go and watch, explain, participate". I realized that for a researcher interested in management, it was indeed an unparalleled opportunity and one I simply could not miss. The fruit of my observations was the frst book on the business management transformation process in Poland and other countries of "the Socialist bloc" to be published in the U.S. (Koźminski, 1993), followed by numerous other studies and publications (Koźminski, 1998; 2008a; 2008b; 2008c; 2013; Koźminski i Yip, 2000). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. National Bureau of Economic Research Working Paper 17850. Cambridge. Mass.
 2. Bloom, N., Sadun, R. and Van Reenen, J. (2012). Does Management Really Work. Harvard Business Review, November: 77-82.
 3. Chajtman, S. (1958). Rozwój organizacji w przemyśle maszynowym ZSRR. Warszawa: PWE.
 4. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. i Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębniania i identyfkacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1.
 5. Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Warszawa: KiW.
 6. Drucker, P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
 7. Haire, M. (red.) (1965). Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: PWN.
 8. Koontz, H. and O'Donnell, C. (1969). Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych. Warszawa: PWN.
 9. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 10. Kowalewski, S. (1967). Przełożony i podwładny. Warszawa: PWE.
 11. Koźmiński, A.K. (1993). Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block. Albany: State University of New York Press.
 12. Koźmiński, A.K. (1998). Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarzadzania w byłym bloku socjalistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Koźmiński, A.K. (2008). How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition. Warszawa: Difn.
 14. Koźmiński, A.K. (2008b). Anatomy of Systemic Change: Polish Management in Transition. Communist and Post-communist Studies, 41: 263-280, https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2008.06.006
 15. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Poltext.
 16. Koźmiński, A.K. and Yip, G.S. (2000). Strategies for Central and Eastern Europe. London; St. Martin's Press; New York: MacMillan Business.
 17. Kurnal, J. (1969). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
 18. Kwiatkowski, S. and Koźmiński, A.K. (1992). Paradoxical country: management education in Poland. The Journal of Management Development, 11(5): 28-33, https://doi.org/10.1108/02621719210014545
 19. March, J. and Simon, H.A. (1964). Teoria organizacji. Warszawa: PWN.
 20. Martyniak, Z. (1993). Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN.
 21. Matejko, A. (1959). Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w USA. Kultura i społeczeństwo, 3(1): 34-42.
 22. Nogalski, B. (2016). Prospektywne i retrospektywne spojrzenie na rozwój współczesnych polskich nauk o zarządzaniu - wnioski na przyszłość. Gliwice: Politechnika Śląska.
 23. Parsons, T. and Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
 24. Sarapata, A. and Doktór, K. (1963). Elementy socjologii przemysłu. Warszawa: PWE.
 25. Simon, H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE.
 26. Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Warszawa: PWN.
 27. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN
Cited by
Show
ISSN
2450-7814
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.180
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu