BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015
Impact of Export Prices on Value and Dynamics of International Trade in 2008-2015
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel międzynarodowy, Ceny eksportowe, Kryzys gospodarczy
International trade, Export prices, Economic crisis
Note
JEL Classification: F40, F62, G01
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest ocena wpływu zmian cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015. W opracowaniu wskazano najważniejsze czynniki załamania handlu międzynarodowego w roku 2009 oraz jego stagnacji w latach 2012-2015. Wykazano istotny wpływ spadku cen eksportowych na wartość światowego handlu, który w ujęciu wolumenowym rozwija się w tempie zbliżonym do globalnego PKB, jednak w ujęciu wartościowym tempo wzrostu obrotów jest znacznie niższe. Największy wpływ na spadek wartości handlu miały deflacyjne tendencje w grupie surowców energetycznych, ale istotne były również spadki cen dóbr przemysłowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to evaluate how export prices' fluctuations affected value and dynamics of international trade flows in 2008-2015. The author points to the main factors of trade breakdown in 2009 and slowdown in 2012-2015. The analysis reveals a significant impact of a decrease in export prices on trade value, as in volume terms it has been growing at a similar rate as world GDP, whereas in value terms the growth rate was much lower. The factor of the greatest impact was deflation of energy resource prices, but the declining prices on industrial goods also played a significant role.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIECE (2015). World Trade and Commodity Prices in 2015-2016.
 2. Bems, R., Johnson, R.C., Yi, K-M. (2011). Vertical Linkages and the Collapse of Global Trade. American Economic Review: Papers & Proceedings, 101 (3), 308-312.
 3. Constantinescu, C., Matto, A., Ruta, M. (2015). The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? IMF Working Paper, No. 15/06, 1-43.
 4. Freund, C. (2016). The Global Trade Slowdown and Secular Stagnation. Pobrano z: https:// piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/global-trade-slowdown-and-secular-stagnation.
 5. IMF (2016a). World Economic Outlook Database. Pobrano z: http://www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.
 6. IMF (2016b). World Economic Outlook: Subdued Demand - Symptoms and Remedies.
 7. Summers, L. (2016). The Age of Secular Stagnation. What It Is and What to Do About It. Foreign Affairs. Pobrano z: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation.
 8. UNCTAD (2015). Key Statistics and Trends in International Trade 2015. The Trade Slowdown.
 9. UNCTAD (2017). UNCTADStat. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/.
 10. WTO (2008). World Trade Report 2008.
 11. WTO (2009). World Trade Report 2009.
 12. WTO (2016). World Trade Statistical Review 2016.
 13. WTO (2017a). Latest Quarterly Trade Trends. Pobrano z: https://www.wto.org/english/ res_e/statis_e/daily_update_e/latest_trade_trends_e.pdf.
 14. WTO (2017b). Quarterly World Merchandise Export Developments since 2005. Pobrano z: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e.htm.
 15. WTO (2017c). Short-term Merchandise Trade Statistics. Pobrano z: http://www.wto.org/ english/res_e/statis_e/daily_update_e/quarterly_trade_e.xls.
 16. WTO (2017d). Statistics Database. Pobrano z: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu