BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuznecov Dmitrij (Błagowieszczański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny)
Title
Predstavleniâ o "Perestrojke" v sovremennom rossijskom obŝestve
Perceptions of "Perestroika" in the Modern Russian Society
Pieriestrojka oczami współczesnych Rosjan
Source
Eastern Review, 2016, vol. 5, s. 83-97, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Społeczeństwo, Opinia publiczna
Society, Public opinion
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Rosja
Russia
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań opinii publicznej, realizowanych na przestrzeni lat 1995-2015 w odniesieniu do wpływu pieriestrojki na nastroje społeczne w Rosji. Pieriestrojka, mimo upływu 30 lat od jej rozpoczęcia, wciąż znacząco oddziałuje na nastroje społeczne zarówno w Rosji, jak i w pozostałych państwach obszaru poradzieckiego. Większość mieszkańców tego kraju przyjmuje, że pieriestrojka była nieudanym eksperymentem, kosztownym przedsięwzięciem, które przyniosło Rosji więcej szkód niż pożytku. Zdecydowanie mniej osób deklaruje odmienne stanowisko - pieriestrojka była przełomowym wydarzeniem, niezakończonym eksperymentem, okresem duchowego odrodzenia społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

Author present results of the sociological researches conducted between years 1995 and 2015, concerning Russian society's attitude toward Perestroika. Perestroika era not only fundamentally transformed Russian history, but also drastically changed vector of its development at the end of XXth century. Perestroika was unprecedented experience that constantly affects public in Russia and in other post-soviet states. The majority of Russian citizens believe perestroika was a mistake, the experiment that failed, expensive endeavors, bringing Russian state more harm than good. Very few shares different view i.e. perestroika was a breakthrough, decisive moment in Russian history, but not fully exploited, period of spiritual renewal of Russian society.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Московские новости", 30.12.1990.
 2. "Московские новости", 24.03.1991.
 3. "Московские новости", 22.09.1991.
 4. Доминанта, Выпуск 8, 26.02.2004, http://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2004/ (28.11.2016).
 5. Заславская Т. И., Социализм, перестройка и общественное мнение, "Социологические исследования" 1991, №. 8.
 6. Здравомыслова О.М., Перестройка и "фактор Горбачева" в общественном мнении 1985-1991 гг.: Западная Европа, США, СССР, http://www.gorby.ru/userfiles/file/zdravomyslova.pdf (26.11.2016).
 7. Опрос ФОМ весной 1995 "Нужно ли было начинать Перестройку?", 31.03.1995, http://moyaperestroika.ru/jom/ (26.11.2016).
 8. СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ: глас народа - глас общества, http://www.agitclub.ru/gorby/soc/soziolog.htm (26.11.2016).
 9. Фонд "Общественное мнение". 14.04.2005. Перестройка: 20 лет спустя, http://bd.fom.ru/ (28.11.2016).
 10. Фонд "Общественное мнение". Доминанты, Выпуск 7, 01.03.2001, http://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2001/ (28.11.2016).
 11. Фонд "Общественное мнение". Доминанта, Выпуск 8, 26.02.2004, http://bd.fom.ru/map/dominant/dominant2004/ (28.11.2016).
 12. Фонд "Общественное мнение". Доминанты, Выпуск 15, 14.04.2005, http://bd.fom.ru/map/dominant/dominan2005/ (26.11.2016).
 13. Фонд "Общественное мнение". Доминанты. Выпуск 18-19 от 12.05.2015, http://bd.fom.ru/map/dominant/dominan2015/ (26.11.2016).
 14. Фонд "Общественное мнение". Опрос ФОМ весной 1995 "Нужно ли было начинать Перестройку?", 31.03.1995, http://moyaperestroika.ru/jom/ (28.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1427-9657
Language
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1427-9657.05.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu