BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kandyuk Oleksiy (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza, Wydział Nauk Politycznych i Administracji Publicznej)
Title
Transatlantic Relations in Post-Bipolar Era : Strategy for a "New Europe"
Relacje transatlantyckie w postbipolarnym świecie : Strategia dla "Nowej Europy"
Transatlantičeskie otnošeniâ v post-bipolârnoj ère : Strategiâ dlâ "Novoj Evropy"
Source
Eastern Review, 2016, vol. 5, s. 39-50, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Stosunki transatlantyckie, Bezpieczeństwo, Geopolityka
Transatlantic relations, Security, Geopolitics
Note
streszcz., rez.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Współcześnie region określany mianem Nowej Europy doświadcza złożonego i ważnego okresu rozwoju w swojej historii. Większość państw regionu znajduje się na ostatnim etapie transformacji: zrywają z pozostałościami geopolitycznego porządku z czasów dominacji Związku Radzieckiego i koncentrują się na uczestnictwie w formach regionalnej lub globalnej integracji. Podobny scenariusz miał miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod koniec XX w. W obu przypadkach kluczowe znaczenie miało oddziaływanie aktorów zewnętrznych, głównie jednoczącej się Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy budowali paradygmat rozwoju państw regionu. Stawały one w obliczu dylematu wyboru pomiędzy atlantyckim wektorem polityki zagranicznej (pozycja Stanów Zjednoczonych jest tradycyjnie mocna w regionie) a pogłębianiem współpracy z Unią Europejską, do której większość z nich należy.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 75% of Europeans Would Vote for Obama: Report, http://www.cnbc.com/id/49003594 (28.11.2016).
 2. Fischer J., Provincial Europe, http://www.project-syndicate.org/commentary/europe-s-missing-foreign-and-security-policy-by-joschka-fischer (28.11.2016).
 3. Foreign Policy of the Republic of Poland in 1991 / Sejm Expose by the Polish Foreign Minister Krzysztof Skubiszewski, Warsaw, June 27, 1991, [in:] Poland's Security Policy. 1989-2000, ed. R. Kuzniar, Warsaw 2001.
 4. Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between the European Union and the United States of America, Washington. April 30, 2007, http://ec.europa.eu/external_relations/us/sum04_07/framework_transatlantic_economic_integration.pdf (28.11.2016).
 5. Kagan F., Of Paradise and Power: American and Europe in the New World Order, Alfred A. Knopf, New York 2003.
 6. Kagan R., President Obama's Foreign Policy Paradox, "Washington Post", 26.03.2014, https://www.washingtonpost.com/opinions/west-must-prepare-for-a-long-struggle-with-russia/2014/03/26/5901d78c-b4fc-11e3-b899-20667de76985_story.html (28.11.2016).
 7. Kulesa L., Missile Defense Dossier. The Polish Perspective, "PISM Papers" 2007, https://www.files.ethz.ch/isn/141188/pv_20070412_eng.pdf (27.11.2016).
 8. The New Transatlantic Agenda, http://ec.europa.eu/external_relations/us/docs/new_transatlantic_agenda_en.pdf (28.11.2016).
 9. Nowak B., Polish Foreign Policy: End of the "Golden Years", 27.01.2015, http://www.transatlanticacademy.org/node/771 (28.11.2016).
 10. Pilawski K., Wypędzona historia, "Tygodnik Przegląd", 21.02.2011, http://www.tygodnikprzeglad.pl/krzysztof-pilawski-wypedzona-historia/ (28.11.2016).
 11. Rohac D., What Happened to New Europe?, "The American Interest", 08.05.2015, http://www.the-american-interest.com/2015/05/08/what-happened-to-new-europe/ (28.11.2016).
 12. Romero F., What do We Share? Friends again? EU-US Relations after the Crisis, ed. M. Zaborowski, Paris, EU Institute for Security Studies, 2006.
 13. Solana J., Ukraine: Just a Little Historical Perspective, 13.07.2015, http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/13-ukraine-historical-perspective-solana (28.11.2016).
 14. Transatlantic Declaration on EC-US relations, 1990, https://useu.usmission.gov/1990transatlantic_declaration.html (28.11.2016).
 15. Transatlantic Economic Partnership, 1998, http://ec.europa.eu/external_relations/us/docs/trans_econ_partner_11_98_en.pdf (28.11.2016).
 16. Transatlantic Trends. Key Findings 2008, German Marshall Fund, 2008, http://www.gmfus.org/trends/doc/2008_English_Key.pdf (28.11.2016).
 17. The United States and the European Union Initiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth, Washington, June 20, 2005, http://www.eurunion.org/partner/summit/Summit0506/EconomicInitiative06-17.doc (28.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1427-9657
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1427-9657.05.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu