BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Agnieszka (Fenomem), Biegaj Daniel (Fenomem)
Title
Żyję, to nadaję
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 36-38
Keyword
Marka produktu, Strategia marki, Budowanie świadomości marki, Urządzenia przenośne (PDA), Formy reklamy, Analiza trendu, Wideo, Aplikacje mobilne, Innowacje, Efektywne komunikowanie
Product brand, Brand strategy, Branding, Mobile devices, Advertising forms, Trend analysis, Video, Mobile applications, Innovations, Effective communication
Country
Polska
Poland
Abstract
Najważniejszym trendem 2015 roku jest wideo online. Cykl życia produktów i sezonów obecnie bardzo się skrócił, co niechybnie oznacza, że należy szybko inkorporować nowe trendy komunikacji korzystając ze statusu innowatora. Wśród komunikacyjnych zaleceń dla marek jest też konieczność stosowania wielokanałowości. Młode grupy docelowe funkcjonują bowiem na wielu platformach komunikacji. Punktem wyjścia nie jest struktura socjodemograficzna czy zasięg medium, ale kluczowe pytanie, po co marka tam jest i jakie potrzeby realizuje. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu