BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Totleben Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości państw
Economic Conditions of a State's Failure
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 59-73, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Prawo upadłościowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Ekonomia, Kryzys finansowy państwa, Kryzys gospodarczy, Stopa inflacji, Wskaźnik inflacji, Zmienne ekonomiczne
Bankruptcy law, Gross domestic product (GDP), Economics, State financial crisis, Economic crisis, Inflation rates, Inflation rate, Economic variables
Note
JEL Classification: C25, E01
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu wybranych czynników ekonomicznych na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Dokonano konceptualizacji państwa oraz jego upadłości. Następnie przedstawiono skalę występowania zjawiska upadłości w minionych latach. W kolejnej części przeanalizowano za pomocą modelu Coxa wpływ pięciu zmiennych ekonomicznych (początkowego PKB per capita, średniego poziomu PKB per capita, średniego poziomu wzrostu gospodarczego, najwyższego poziom inflacji oraz zagrożenia klątwą surowcową) na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Zakres rzeczowy obejmuje państwa utworzone w 1960 roku i później. Udowodniono, że PKB per capita oraz średnia stopa wzrostu gospodarczego istotnie różnicują prawdopodobieństwo upadłości. (abstrakt oryginalny)

In the article the author has made an attempt to examine the impact of selected economic indicators on the probability of a state's failure. The concept of a state and its failure is introduced at the beginning, followed by a presentation of some failed states over the last few years. In the next part, using the Cox model, an analysis of the impact of five economic variables (initial and average level of GDP per capita, average level of economic growth, inflation rate and resource curse) on the probability of a state's failure was performed. The analysis covers states established in 1960 and afterwards. It was proven that GDP per capita and average economic growth significantly influences the likelihood of failure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Światowy, 2016, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org [dostęp: 15.06.2016].
 2. Cox, D.R., 1972, Regression Model and Life Tables, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 34, no. 2, s. 187-220.
 3. CSRC, b.r., Crisis State Research Center, LSE Department of International Development, http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/ Home.aspx [dostęp: 25.06.2015].
 4. Domisiewicz, R., 2004, The New Challenge: Weak and Failed States, w: Rotfeld, A. (ed.), Towards the UN Reform. New Treats, New Responses, Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs, Warszawa.
 5. Helman, G., Ratner, S., 1992, Anarchy Rules: Saving Failed States, Foreign Policy, vol. 89, http://foreignpolicy.com/2010/06/15/saving-failed-states [dostęp: 20.05.2015].
 6. Iqbal, Z., Staar, H., 2007, State failure: Conceptualization and Determinants, http:// people.cas.sc.edu/starr/Research/State_failure_1.42.pdf [dostęp: 26.06.2016].
 7. Jellinek, G., 1924, Ogólna nauka o państwie, Warszawa.
 8. Konwencja z Montevideo o Prawach i Obowiązkach Państw, 1933, https://www. ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 9. Lizak, W., 2009, Państwo w Afryce, w: Sułek, M., Symonides, J. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 373-392.
 10. Piątek, D., Szarzec, K., 2008, Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4, s. 109-128.
 11. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, b.r., Center for Systemic Peace, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm [dostęp 26.06.2015].
 12. Sialitskaya, Y., 2013, "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 13. Smith, A., 2015, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Weber, M., 1964, The Theory of Social Economic Organization, The Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu