BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik wspierający zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
European Union Funds as a Factor Supporting the Sustainable Development of Rural Areas
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 88-102, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
EU funds, Sustainable development, Rural areas, Rural development, Rural development, Rural Development Programme
Note
JEL Classification: Q01, R12
streszcz., summ.
Company
Unia Energetyczna
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Zjawiska zachodzące w ostatnich latach na polskiej wsi można analizować w wymiarach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, które to wymiary są kluczowym elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Realizacja tej koncepcji wymaga systemowego podejścia i wsparcia pożądanych kierunków działań. Celem opracowania była ocena potencjalnych możliwości wykorzystania funduszy europejskich dla wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przedmiotem analizy są dwa programy unijne: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Pierwszy - PROW - przyczynia się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa głównie poprzez projekty realizowane w rolnictwie, a WRPO 2014+ - głównie poprzez projekty realizowane w otoczeniu rolnictwa. Wszystkie osie priorytetowe, działania oraz przyjęte cele programów służą realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. (abstrakt oryginalny)

The phenomena of sustainable development occurring in the Polish countryside in recent years can be analysed in the economic, social and environmental dimensions, which are the key elements of the concept of sustainable development. The implementation of this concept requires a systemic approach and the support of desired directions of activities. The aim of this study is to evaluate the potential use of European Union funds for supporting the sustainable development of rural areas. Two EU programmes are the object of analysis: the Rural Development Programme 2014-2020 (RDP) and the Wielkopolska Regional Operational Programme 2014-2020 (WROP). RDP is contributing to the realization of the sustainable development concept of rural areas and agriculture mainly through projects carried out in agriculture, WROP - mainly through projects carried out around agriculture. The aim of all the priority axes, actions and adopted objectives of the programmes is to support the implementation of Strategies of the sustainable development of rural areas, agriculture and fishing 2012-2020. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Crowley, E., Mahler, J.P., Kueneman, E., Aldington, T., Koohafkan, P., Price, T., Neely, C., Legros, D., Dejene, A., 2007, History of SARD at FAO, ftp://ftp.fao.org/sd/ sda/sdar/sard/History%20of%20SARD%20at%20FAO.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 2. FDPA, 2016, "Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi" - informacja prasowa, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, notatka prasowa z 15 czerwca 2016 r., http://www.fdpa.org.pl/polska-wies-2016-raport-o-stanie-wsiinformacja- prasowa [dostęp: 28.06.2016].
 3. Kutkowska, B., Berbeka, T., 2014, Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 2, s. 55-69.
 4. Kutkowska, B., Ratuszniak, I., 2014, Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 w ramach polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 348, s. 157-171.
 5. PROW 2007-2013, 2016, Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dokumenty- analizy-raporty [dostęp: 30.06.2016].
 6. PROW 2014-2020a, 2014, Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 [dostęp: 30.06.2016].
 7. PROW 2014-2020b, 2014, Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. Broszura informacyjna, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http:// www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/Centrala/konferencje/18_grudnia_ 2014/Broszura_PROW_2014-2020.pdf [dostęp: 30.06.2014].
 8. Strategia, 2012, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, http://www.minrol. gov.pl/Informacje-branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwai- rybactwa-na-lata-2012-2020/Dokumenty-analizy [dostęp: 30.06.2016].
 9. Umowa Partnerstwa, 2015, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, https://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/[dostęp: 30.06.2016].
 10. Woś, A., Zegar J. S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 11. WRPO 2014+, Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań, http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/ wrpo-2014-zatwierdzony-przez-komisje-europejska [dostęp: 30.06.2016].
 12. Zazielenienie WPR, 2015, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci- bezposrednie/Archiwum/Platnosci-bezposrednie-w-2015-r/Zazielenienie- -WPR [dostęp: 30.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu