BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola marketingu w strategii internacjonalizacji uczelni wyższej
The Role of Marketing in University Internationalisation Strategy
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 76-82, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Internacjonalizacja, Szkolnictwo wyższe, Marketing międzynarodowy, Orientacja marketingowa, Marketing-mix, Indywidualizm, Rynek usług edukacyjnych
Internationalization, Higher education, International marketing, Marketing orientation, Marketing-mix, Individualism, Education services market
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Celem opracowania jest analiza roli marketingu w strategii internacjonalizacji polskich uczelni wyższych. Szczególny nacisk został położony na studium przypadku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (WSMiP UŁ). Wypracowana tam strategia opiera się na decentralizacji decyzji związanych z internacjonalizacją i na swobodzie komunikowania się z potencjalnymi odbiorcami usług edukacyjnych. Podstawą tego podejścia jest stworzenie pełnych programów kształcenia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Przyszłość internacjonalizacji opiera się na komercjalizacji tej formy studiowania, personalizacji podejścia do studenta zagranicznego oraz indywidualizacji doradztwa związanego z budowaniem modelu jego przyszłej kariery zawodowej. Przyjęty na WSMiP model internacjonalizacji opiera się także na dywersyfikacji struktury grupy studenckiej i rozbudowanych relacjach z lokalnym otoczeniem biznesu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to examine internationalization strategies of Polish public universities. Special attention is paid to the case study of internationalisation of the Faculty of International and Political Studies (Polish abbr. WSMiP) of the University of Lodz. The Faculty strategy is considered a model approach to internationalisation that could be replicated in other universities in Poland. The model is based on a far-reaching decentralisation of decision- making when it comes to internationalisation and wide discretion in choosing communication strategies addressed to potential recipients of educational services at national and international levels. Its foundations are provided by curricula taught in English at bachelor, master, and postgraduate levels, which makes them available to all international students. The future of internationalisation is basedon further commercialisation of such programmes, which call for personalised approach to foreign students, an expanded array of educational services offered to them, and individualised counselling in developing future professional career models. Internationalisation model adopted by the Faculty is also based on diversification of students' groups and extensive relationships with local business community. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Cai, Y. i Kivisto, J. (2013). Tuition Fees for International Students in Finland: Where to Go From Here? Journal of Studies in International Education, 17 (1), luty, 55-78. DOI: 10.1177/1028315311429001.
 2. Chapman, A. i Pyvis, D. (2006). Quality, identity and practice in offshore university programmes: issues in the internationalization of Australian higher education. Teaching in Higher Education, 11 (2), kwiecień, 233-245.
 3. Currie, J., De Angelis, R., Boer, H., Huisman, J. i Lacotte, C. (2003). Globalizing Practices and University Responses: European and Anglo-American differences. Westport: Praeger, CT, 11.
 4. De Wit, H. (2002). Internationalization of higher education in the United States of America and Europe: A historical, comparative, and conceptual analysis. Westport: Greenwood Press.
 5. De Wit, H. (1995). Strategies for Internationalisation of Higher Education: A comparative study of Australia, Canada, Europe and the United States of America. Amsterdam: EAIE.
 6. Domański, T. (2014a). Marketing miasta akademickiego. Rola uczelni wyższych w promocji Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Domański, T. (2011). Marketing edukacyjny w warunkach globalizacji rynku. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, 23-30. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 8. Domański, T. (2014b). Marketing of Higher Education: Future Challenges. Management and Business Administration. Central Europe, 22 (4) (127), 118-132.
 9. Domański, T. (2016). Strategie umiędzynarodowienia uczelni wyższych - wyzwania przyszłości Studium przypadku WSMiP UŁ. W: T. Domański (red.), Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, 415-471. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 10. Etzkowitz, H., Ranga, M., Benner, M., Guaranys, L., Maculan, A.-M. i Kneller, R. (2008). Pathways to the entrepreneurial university: towards a global convergence. Science & Public Policy (SPP), 35 (9), listopad, 681-695. DOI: 10.3152/030234208X389701.
 11. Goddard, S.E. (2006). Uncommon ground: Indivisible territory and the politics of legitimacy. International Organization, 60, 35-59.
 12. Hetzel, P. (2000). Where we are going? perceptions of French marketing academics. Journal of Marketing Management, 16, 697-716.
 13. Jaworski, B.J. i Kohli A.K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57, lipiec, 53-70.
 14. Knight, J. (1999). Internationalization of higher education. W: Quality and Internationalization of Higher Education. Paris: OECD.
 15. Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing. Journal of Marketing, 36, kwiecień, 46-54.
 16. Kotler, P. (1982). Marketing for Non-profit Organizations. Prentice-Hall, Inc.: Englewood Cliffs, NJ.
 17. Kotler, P. i Fox, A.K. (1994). Strategic Marketing for Educational Institutions. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ.
 18. Krücken, G. (2003). Learning the 'New, New Thing': On the role of path dependency in university structures. Higher Education, 46 (3), 315-339.
 19. Lewinson, D.M. i Hawes, J.M. (2007). Student Target Marketing Strategies for Universities. Journal of College Admission, 196, Summer, 14-19.
 20. Ng, I.C.L. i Forbes, J. (2009). Education as Service: The Understanding of University Experience Through the Service Logic. Journal of Marketing for Higher Education, 19 (1), 38-64.
 21. OECD (2006). Education policy analysis: Focus on higher education. Paris: OECD Publishing.
 22. OECD (2007). Higher education and regions: Globally competitive, locally engaged. Paris: OECD Publishing.
 23. Poole, D. i Evan, C. (2010). Academics as part-time marketers in university offshore programs: an exploratory study. Journal of Higher Education Policy and Management, 32 (2), kwiecień.
 24. Toyoshima, M. (2007). International strategies of universities in England. London Review of Education, 5 (3), listopad, 265-280. DOI: 10.1080/14748460701661328.
 25. Tuunainen, J. (2005). Hybrid practices? Contributions to the debate on the mutation of science and university. Higher Education, 50 (2), September, 275-298.
 26. Warwick, Ph. i Moogan, Y.J. (2013). A comparative study of perceptions of internationalization strategies in UK universities. Journal of Comparative & International Education, 43 (1), styczeń, 102-123. DOI: 10.1080/03057925.2013.746573.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu