BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmar Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Procykliczność wydajności pracy w regionach Polski
Procyclicality of Labour Productivity in Polish Regions in 1995-2013
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 158-175, tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Keyword
Wydajność pracy, Procykliczność, Produktywność pracy, Produktywność siły roboczej, Aktywizacja pracowników
Labour efficiency, Procyclicality, Labour productivity, Labour productivity, Employee activation
Note
JEL Classification: O47, E32
streszcz., summ., Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 2014/13/N/HS4/02061 pt. "Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013".
Abstract
Zjawisko procykliczności wydajności pracy jest współcześnie jednym z podstawowych stylizowanych faktów makroekonomicznych. W artykule przeprowadzono analizę zjawiska procykliczności wydajności pracy i jego determinant w regionach Polski2 w latach 1995-2013. W części teoretycznej dokonano identyfikacji wskazywanych w teorii ekonomii determinant tego zjawiska oraz krytycznego przeglądu wyników badań empirycznych w tym zakresie. Stwierdzono m.in., że czynnikami wpływającymi na występowanie tego zjawiska są: szoki technologiczne, rosnące przychody skali oraz tzw. chomikowanie pracy (labor hoarding). Analiza empiryczna polegała na ocenie zależności korelacyjnych pomiędzy wydajnością pracy (na pracownika i godzinę pracy) a koniunkturą gospodarczą w poszczególnych województwach. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że w części analizowanych województw wydajność pracy ma charakter procykliczny. (abstrakt oryginalny)

The procyclicality of labour productivity is one of the basic stylized facts of economics. The aim of the paper is to analyse the procyclical properties of labour productivity in Polish regions in the years 1995-2013. In the theoretical part, a critical analysis of the literature is used to identify the possible determinants of the analysed effect. It was found that three of them are usually mentioned: technological shocks, increasing returns to scale and labour hoarding. In the empirical part, an assessment of labour productivity procyclical behaviour was performed. The obtained results confirm that labour productivity in some Polish regions is procyclical. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aizcorbe, A., 1992, Procyclical Labour Productivity, Increasing Returns to Labour and Labour Hoarding in Car Assembly Plant Employment, Economic Journal, vol. 102, iss. 413, s. 860-873.
 2. Barro, R., King, R., 1984, Time-Separable Preferences and Intertemporal-Substitution Models of Business Cycles, The Quarterly Journal of Economics, vol. 99, iss. 4, s. 817-839.
 3. Basu, S., 1996, Procyclical Productivity: Increasing Returns or Cyclical Utilization?, Quarterly Journal of Economics, vol. 111, s. 719-751.
 4. Basu, S., 2008, Returns to Scale Measurement, The New Palgrave Dictionary of Economic, http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_I000297 [dostęp: 22.01.2014].
 5. Basu, S., Fernald, J., 2001, Why Is Productivity Procyclical? Why Do We Care?, w: Hulten, Ch., Dean, E., Harper M. (eds.), New Developments in Productivity Analysis, University of Chicago Press, London, s. 225-302.
 6. Bencivenga, V., 1992, An Econometric Study of Hours and Output Variation with Preference Shocks, International Economic Review, vol. 33, s. 449-471.
 7. Benhabib, J., Rogerson, R., Wright, R., 1991, Homework in Macroeconomics: Household Production and Aggregate Fluctuations, Journal of Political Economy, vol. 99, no. 6, s. 1166-1187.
 8. Bernanke, B., Parkinson, M., 1991, Procyclical Labour Productivity and Competing Theories of Business Cycle: Some Evidence from Interwar U.S. Manufacturing Industries, Journal of Political Economy, vol. 99, no. 3, s. 439-459.
 9. Blanchard, O., Wolfers, J., 1999, The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, NBER Working Paper, no. 7282, Cambridge, MA, s. 1-34.
 10. Boeri, T., Ours, J. van, 2011, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 11. Burnside, C., Eichenbaum, M., Rebelo, S., 1993, Labour Hoarding and the Business Cycle, Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 101, no. 2, s. 245-273.
 12. Caballero, J., Hammour, L., 1994, The Cleansing Effects of Recessions, American Economic Review, vol. 84, iss. 4, s. 1350-1368.
 13. CE, 2015, European Regional Database, http://www.camecon.com/SubNational/ SubNationalEurope/ RegionalDatabase.aspx [dostęp: 20.12.2015].
 14. Christodoulakis, N., Dimelis, S., Kollintzas, T., 1995, Comparisons of Business Cycles in the EC: Idiosyncrasies and Regularities, Economica, vol. 62, no. 245, s. 1-27.
 15. Cooley, F., Prescott, C., 1995, Economic Growth and Business Cycles, w: Cooley, T. (ed.), Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, Princeton, s. 1-38.
 16. Ertman, A., 2011, Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody Topsis, Oeconomica Copernicana, nr 3, s. 43-64.
 17. Fiorito, R., Kollintzas, T., 1994, Stylized Facts of Business Cycles in the G7 from a Real Business Cycles Perspective, European Economic Review, vol. 38, iss. 2, s. 235-269.
 18. Gnocchi, S., Pappa, E., 2013, Do Labor Market Institutions Matter for Business Cycles?, http://www.eui.eu/Personal/Pappa/Papers/lmibc_sep13.pdf [dostęp: 22.01.2014].
 19. GUS, 2016, Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 1.04.2016].
 20. Hall, R., 1987, Productivity and the Business Cycles, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 27, s. 421-444.
 21. Hall, R., 1988, The Relation between Price and Marginal Cost in US Industry, Journal of Political Economy, vol. 96, no. 5, s. 921-947.
 22. Hall, R., 1990, Invariance Properties of Solow's Productivity Residual, w: Diamond, P. (ed.), Growth! Productivity/Employment: Essays to Celebrate Bob Solow's Birthday, MIT Press, Cambridge, s. 71-112.
 23. Hansen, G., 1985, Indivisible Labor and the Business Cycle, Journal of Monetary Economics, vol. 16, s. 309-329.
 24. Hansen, G., Wright, R., 1992, The Labor Market in Real Business Cycle Theory, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, vol. 16, no. 2, s. 2-12.
 25. Hart, R., Malley, J., 1999, Procyclical Labour Productivity: A Closer Look at a Stylized Fact, Economica, vol. 66, iss. 264, s. 533-550.
 26. Inklaar, R., 2007, Cyclical Productivity in Europe and the United States: Evaluating the Evidence on Returns to Scale and Input Utilization, Economica, vol. 74, iss. 296, s. 822-841.
 27. Kydland, F., Prescott, E., 1982, Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, vol. 50, no. 6, s. 1345-1370.
 28. Kydland, F., Prescott, E., 1990, Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, vol. 14, no. 2, http:// www.minneapolisfed.org/research/qr/qr1421.pdf [dostęp: 21.01.2014].
 29. Layard, R., Nickell, S., Jackman, R., 2005, Unemployment. Macroeconomic Performance and the Labour Market, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford.
 30. McCallum, B., 1989, Real Business Cycle Analysis, w: Barro, R. (ed.), Modern Business Cycle Theory, Harvard University Press, Cambridge, Mass, s. 16-50.
 31. Mustre-del-Rio, J., 2012, Job Duration and the Cleansing and Sullying Effects of Recessions, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City, s. 1-19.
 32. Nickell, S., 1986, Dynamic Models of Labour Demand, w: Ashenfelter, O., Layard, R., (eds.), Handbook of Labour Economics, Amsterdam, s. 473-522.
 33. Oi, W., 1962, Labor as a Quasi-Fixed Input, Journal of Political Economy, vol. 70, s. 538-555.
 34. Ostoj, I., 2012, Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 35. Prescott, E., 1986, Theory Ahead of Business Cycle Measurement, Federal Reserve Bank Minneapolis Quarterly Review, vol. 10, no. 4, s. 9-22.
 36. Rotemberg, J., Summers., H., 1990, Inflexible Prices and Procyclical Productivity, The Quarterly Journal of Economics, vol. 105, no. 4, s. 851-874.
 37. Sbordone, M., 1997, Interpreting the Procyclical Productivity of Manufacturing Sectors: External Effects or Labor Hoarding, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 29, no. 1, s. 26-45.
 38. Smith, S., 2003, Labour Economics, Routledge, London.
 39. Strzelecki, P., Wyszyński, R., Saczuk, K., 2009, Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, Bank i Kredyt, nr 40, s. 77- 104.
 40. Welfe, A., Welfe, W., 2004, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 41. Woźniak-Jęchorek, B., 2013, Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, nr 9, s. 5-27.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu