BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmuksta-Zawadzka Maria (Politechnika Szczecińska), Zawadzki Jan (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych
The Application of Exponential Smoothing Models in Forecasting of the Decade Variables with Missing Data
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 287-296, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Keyword
Prognozowanie, Analiza danych
Forecasting, Data analysis
Note
summ.
Abstract
Wykorzystywanie modeli szeregu czasowego ze stałą postacią analityczną i stałymi parametrami w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych podlegających szybko zachodzącym zmianom o charakterze strukturalnym dość często nie pozwala na otrzymanie prognoz dopuszczalnych. Stąd w literaturze proponuje się wykorzystanie do tego celu modeli wyrównania wykładniczego Holta-Wintersa. Modele te dla kompletnych danych dają na ogół prognozy dopuszczalne. W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania omawianej klasy modeli do prognozowania brakujących danych dla szeregów miesięcznych. W niniejszej pracy dokonamy rozszerzenia rozważań na zmienne ekonomiczne z wahaniami o cyklu 36-dekadowym. Ich rozszerzenie na dane dekadowe nie jest tylko prostą kontynuacją rozważań dla danych miesięcznych, ponieważ istotną rolę w prognozowaniu odgrywa struktura harmoniczna zmiennych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chatfield C., The Holt-Winters Forecasting Procedure, "Applied Statistics" 1978, 27 (3), 264-279.
  2. Reid D.J., A Reviev of Short-term Projection Techniques, [w:] Practical Aspects of Forecasting, red. H. Gordon, London 1975.
  3. Winters P.R., Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages, "Managament Science" 1960.
  4. Zawadzki J., O wykorzystaniu modeli adaptacyjnych w prognozowaniu brakujących danych, PS, Szczecin 2003.
  5. Zawadzki J., Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk w skali mikroekonomicznej, US, Szczecin 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu