BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tryngiel-Gać Anna (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Treder Waldemar (Research Institute of Horticulture, Skierniewice)
Title
Efficiency of Irrigation of Highbush Blueberry in Poland
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1099-1114, tab., bibliogr. 19 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Efektywność produkcji, Wyniki badań
Production of fruits, Irrigation, Production effectiveness, Research results
Note
summ.
Abstract
In the past few years, Poland has been growing into a leader in the cultivation of highbush blueberry in Europe and now occupies a very high 3rd place in world production, just behind the USA and Canada. The leading position on the European market, the growing demand for the fruit and the possibility of entering new markets present to Polish producers new opportunities and increase the number of new plantings. In the cultivation of blueberry, irrigation is a factor determining the size and quality of the crop, as the blueberry plant, due to its shallow root system, requires adequate moisture and permeability in the topsoil, generally throughout the entire growing period. The results obtained in several studies confirm the high effectiveness of blueberry irrigation, particularly on plantations at their full fruiting potential. The rise in yield achieved through the use of irrigation averaged 95%, corresponding to 4.51 t∙ha-1. The average irrigation efficiency coefficient was a 41.37 kg rise in fruit yield per 1 mm (10 m3 ) of water used for irrigation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniasz M. (2005). Ocena plonowania oraz wpływu sposobu zapylania kwiatów na zawiązanie owoców i nasion 4 odmian borówki wysokiej. Przyrodnicze uwarunkowania uprawy borówki wysokiej. SGGW: 7-13
 2. Gruca Z. (1997). Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, 25.06.1997r. ISK, Skierniewice: 53-55.
 3. Gruca Z., Pacholak E. (1993). Wpływ nawadniania plantacji borówki wysokiej na efekty produkcyjne. Projektowanie i eksploatacja mikronawodnień. III Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna, PAN i SGGW-AR: 17-23.
 4. Gruca Z., Pacholak E., Stojek B. (1993). Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost oraz plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn., 75, 1993, p. 13-20
 5. Holzapfel E.A., Hepp R. F. (2002). Effect of Irrigation on Six Years Old Bluetta Blueberry Plants. Acta Hort. 574, 2002, s. 253-259.
 6. Koszański Z, Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. (2009). Efekty nawadniania borówki wysokiej na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/2009 Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie: 183-190.
 7. Koszański Z, Rumasz-Rudnicka E., Jaroszewska A., Kowalewska R. (2011). Reakcja borówki wysokiej odmiany 'Spartan" i 'Patriot" na nawadnianie kroplowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 5/2011 Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie: 95-103.
 8. Ostrowska K., Ściążko D. (1996). Zawartość składników bioorganicznych i mineralnych w owocach trzech odmian borówki wysokiej. Praca zbior. Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie. II Ogólnopolskie Sympozjum AR, Poznań: 225-229.
 9. Perrier C., Mingeau M., Ameglio T., Ferreira M.I., Jones H.G. (2000). Effects of water stress on transpiration, radial growth and yield in highbush blueberry. Acta Hort., 537 (2), 2000, s. 923-928.
 10. Rejman A., Pliszka K. (1991). Borówka wysoka, PWRiL. Warszawa, 1991.
 11. Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Jaroszewska A. (2009). Plonowanie borówki wysokiej na nizinie szczecińskiej w zależności od opadów i nawadniania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 3/2009: 191-199.
 12. Rusnak J. (2012). Uprawa borówki amerykańskiej. MODR: 21-22.
 13. Treder W., Wójcik K., Tryngiel - Gać A., Krzewińska D., Klamkowski K. (2011). Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 05/2011: 61-69.
 14. Tryngiel-Gać A., Treder W., Krawiec A., Klamkowski K. (2013). Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/II/2013:13-23.
 15. Zaremba Ł. (2015). Borówka: top-uprawa. Truskawka, malina, jagody Nr10/2015:26-28.
 16. MRiRW - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych oraz podejmowanych i planowanych działań na forum Unii Europejskiej i krajowym w 2016r. Rynek Owoców i warzyw:21-22.
 17. http://www.fao.org/home/en/
 18. https://freshmarket.pl/
 19. www.sadyogrody.pl/
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.084
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu