BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Title
Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej
Knowledge Creation and Learning in New Work Forms in Virtual Economy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 23-36, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wirtualna gospodarka, Organizacja pracy
Knowledge-based economy, Virtual economy, Work organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój gospodarki wirtualnej doprowadził do wykształcenia się nowych form współpracy i organizacji pracy, takich jak np. co-configuration, czy knotworking, opartych na wiedzy i grupowym uczeniu się. Obejmują one rozproszonych geograficznie producentów i konsumentów, którzy współpracują ze sobą w ramach wirtualnych sieci w celu stworzenia inteligentnych produktów i usług, pozwalających na ciągłą adaptację do zmieniających się w czasie potrzeb użytkownika. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę procesów kreowania wiedzy i uczenia się wynikających z nowej organizacji pracy. (abstrakt oryginalny)

The development of virtual economy enabled new forms of collaborative work, such as co-configuration or knotworking based on knowledge and group learning. It includes geographically dispersed multiple producers and consumers collaborating in virtual networks to create intelligent products and services which are able to adapt to constantly changing customers' needs over lengthy periods of time. The paper presents the basic characteristics of knowledge creation and learning processes as a result of this new form of work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler P.S., Hecksher C.: Towards collaborative community, [in:] Hecksher C., Adler P.S. (eds.): The Firm as a collaborative Community: Reconstructing Trust in the Knowledge Economy. Oxford University Press, Oxford 2006.
 2. Archibugi D.: Blade Runner Economics: Will Innovation Lead the Economic Recovery? "Social Science Research Network", January 29, 2015.
 3. Auf dem Weg Zu Industrie 4.0: Lösungen Aus Dem Spitzencluster It's Owl, www.its-owl.de. 15.04.2016.
 4. Barley S.R., Kunda G.: Bringing work back in. "Organization Science", Vol. 12(1), 2001.
 5. Bendkowski J.: Kształtowanie wspólnot wiedzy. Główne wyzwania dla organizacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 6. Bendkowski J.: Wspólnota wiedzy, wspólnota działań i sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 76. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 7. Brynjolfsson E., McAfee A.: The Second Machine Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, New York 2014.
 8. Capital Studie. Digitale Transformation. Infront Consulting, http://www.infront-consulting.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Infront_Capital-Studie-Digitale-Transformation.pdf, 5.05.2016.
 9. Christensen C.M.: The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business School Press, Boston 1997.
 10. Cussins A.: Content, embodiment and objectivity: The theory of cognitive trails. "Mind", Vol. 101, 1992.
 11. Engeström Y., Ahonen H.: On the materiality of social capital: An activity-theoretical exploration, [in:] Hasan H., Gould E., Larkin P., Vrazalic L. (eds.): Information systems and activity theory. Vol. 2: Theory and practice. University of Wollongong Press, Wollongong 2001.
 12. Engeström Y., Middleton D. (eds.): Cognition and Communication at work. Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 13. Engeström Y.: From communities of practice to mycorrhizae, [in:] Hughes J., et al (eds.): Communities of Practice. Critical Perspectives. Routledge, London-New York 2007.
 14. Engeström Y.: Innovative learning in work teams: analysing cycles of knowledge creation in practice, [in:] Engeström Y., et al (eds.): Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 15. Engeström Y.: Wildfire activities: New patterns of mobility and learning. "International Journal of Mobile and Blended Learning", Vol. 1(2), 2009.
 16. Gain M.: Case Study: How Does Microsoft Do Social Media Marketing? SocialMediaToday, 24 May 2010, http://www.socialmediatoday.com/content/case-study-how-does-microsoft-do-social-media-marketing#sthash.JuIjNIlJ.dpuf, 25.05.2016.
 17. Henning Kagermann (Hrsg.): Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0. Bundesministerium für Bildung und Forschung, April 2013.
 18. Lave J., Wenger E.: Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 19. Nixon J., Martin J., Mckeown P., Ranson S.: Towards a learning profession: changing codes of occupational practice within the new management of education. "British Journal of Sociology of Education", Vol. 18, No. 1, 1997.
 20. Olson M.: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, 1971.
 21. Victor B., Boynton A.: Invented here: Maximizing your organization's internal growth and profitability. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 22. Weitzman M.L.: Recombinant growth. "Quarterly Journal of Economics", Vol. 113(2), 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu