BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ertop Hasan (Süleyman Demirel University in Isparta), Atilgan Atilgan (Süleyman Demirel University in Isparta)
Title
The Determination of Properties of Heating and Cooling Systems in Greenhouse
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1115-1129, fot., tab., bibliogr. 25 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja roślinna, Warunki meteorologiczne, Wyniki badań
Crop production, Meteorological conditions, Research results
Note
summ.
Abstract
In this study, the heating and cooling conditions of the greenhouses in Antalya were examined and suggestions were made for solutions of the problems that emerged. The Simple Random Sampling Method was used in determining the number of enterprises to be surveyed. The number of enterprises to be surveyed was determined as 246 with a 90 % confidence limit and 10 % error rate. It was determined that the greenhouses enterprises surveyed were heating at 96.34%. It has been determined that the most commonly preferred type of heater in the region is the stove and that the stove is heated only to protect the product from frost damage. In accordance with the data obtained from the research area, it was determined that one stove was used for 1000 m2 greenhouse floor area. It has been determined that 92.68% of the surveyed greenhouse enterprises are trying to reduce the excess temperature inside greenhouse by natural ventilation. It was determined that both the sidewall and roof ventilation were made at 45.93% of the greenhouse enterprises where examined in the research area. It has been determined that the ratio of ventilation area to greenhouse floor area changes between 10 and 15 in 32.52% of greenhouse enterprises and this ratio changes between 15 and 20 in 41.46%. As a result, the heating and cooling properties and problems encountered of the greenhouse enterprises in the study area were determined and necessary precautions to be taken.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anonymous, (2012). Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Uygulama Talimatı, TSE 2012/2, Ankara. (In Turkish)
 2. Anonymous, (2015). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 10.12.2015. http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx (In Turkish)
 3. Anonymous, (2017). Google earth. Date: 10.01.2017 https://www.google.com/earth/
 4. Atilgan, A., Oz, H. (2007). Serin İklime Sahip Bölgelerdeki Seraların Fan Ped Sistemiyle Serinletilmesi, Derim Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, Antalya 24 (1):11-18. (In Turkish)
 5. Aydincioglu, M. (2004). Model Bir Seranın İklimlendirilmesi ve Otomasyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38s, Van. (In Turkish)
 6. Baytorun, A. N. (1994). Türkiye'de Alternatif Sera Alanları. 1. Mavi Deniz Yeşil Dikili Kültür ve Sanat Etkinlikleri, s.2-19, 2-7 Ağustos, İzmir. (In Turkish)
 7. Baytorun, A. N., Zaimoglu, Z., Akyuz, A. (2000). Seralarda İklimlendirme. 2. Uluslararası Turfanda Şurası. 28-29 Nisan 2000, Mersin. (In Turkish)
 8. Baytorun, A. N., Tokgoz, H., Ustun, S., Akyuz, A. (1994). Seralarda İklimlendirme Olanakları. 3.Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. (In Turkish)
 9. Buyuktas, K., Atilgan, A., Tezcan, A. (2016). Tarımsal Üretim Yapıları, Süleyman Demirel üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın no:101. ISBN:978-9944-452-98-4 Isparta. (In Turkish)
 10. Canakci, C. (2013). Jeotermal Isıtmalı Seraların İncelenmesi, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan, İzmir, 319-333. (In Turkish)
 11. Cicek A., Erkan, O. (1996). Research and Sampling Methods in Agricultural Economics. Gaziosmanpasa University, Publications of Agriculture Faculty No: 12, Lecture notes series No: 6, Tokat. (In Turkish)
 12. Coelho, M., Baptista, F., Fitas Da Cruz, V., Garci A, J.L. (2006). Comparison of Four Natural Ventilation Systems in a Mediterranean Greenhouse. International Symposium on Greenhouse Cooling. ISHS Acta Horticulturae 719, ISHS 2006, 157p.
 13. Demir, Y., Uzun, S., Cemek, B., Ozkaraman, F. (1998). Samsun Ekolojik Koşullarında Farklı Havalandırma Açıklıklı Plastik Seralarda Çevre Faktörlerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 87-103. (In Turkish)
 14. Gungor, M., Bulut, Y. (2008). Ki-Kare Testi Üzerine. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 7(1):84-89. (In Turkish)
 15. Hakgoren, F., Kurklu, A. (2007). Sera Planlaması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:6, 183 s. Antalya. (In Turkish)
 16. Harzadin, G., (1986). Türkiye Teknolojisinde Gelişmeler, Türkiye 2. Seracılık Sempozyumu, Cam Pazarlama A. S., İstanbul, 44s. (In Turkish)
 17. Onder, D., Baytorun, A.N. (2016). Akdeniz Bölgesi İklim Koşulları Seralarda Kullanılan Isı Perdelerinin Sera İçi Sıcaklığına ve Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (03):111-120. (In Turkish)
 18. Oz, H. (2007). Isparta Yöresindeki Seralarda Fan Ped Sisteminin Etkinliğinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 62s, Isparta. (In Turkish)
 19. Sevgican, A., Tuzel, Y., Gül, A., Eltez, R.Z. (2000). Türkiye'de Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği, V. Türkiye Ziraat Teknik Kongresi 2. Cilt, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 17-21 Ocak, Ankara, 679-707. (In Turkish)
 20. Tuzel, Y., Gül, A., Dasgan, H.Y., Özgür, M., Özçelik, N., Boyacı, H.F., Ersoy, A. (2005). Örtü altı Yetiştiriciliğinde Gelişmeler, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, 2005, Ankara, 1.Cilt, 609-627. (In Turkish)
 21. Worley J. (2005). Heating, Cooling and Ventilation. Greenhouses. The University of Georgia, Cooperative Extension, College of Agricultural and Environmental Sciences & Family and Consumer Sciences. 12p.
 22. Yucel, A., Atilgan, A., Oz, H., Saltuk, B. (2014). The Determination of Heating and Cooling Day Values Using Degree-Day Method: Tomato Plant Example, Polish Academy of Sciences-Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Kraków, 1049-1061.
 23. Yuksel, A.N. (2004). Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, 287s. (In Turkish)
 24. Zabeltitz, C. (1990). Greenhouse Construction in Function of Better Climate Control. Acta Horticulturae, (263): 357-374.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.085
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu