BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Treder Waldemar (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Tryngiel-Gać Anna (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Klamkowski Krzysztof (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Kiełkiewicz Mirosław (Research Institute of Horticulture, Skierniewice)
Title
Assessment of the Effectiveness of Sprinkling to Protect Apple Blossoms Against Spring Frost
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1131-1143, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Jakość produktów żywnościowych
Production of fruits, Irrigation, Quality of food products
Note
summ.
Abstract
Spring frosts can cause very significant losses on fruit farms. The most common method of active protection against frost is sprinkling. The aim of this study was to assess the effectiveness of a sprinkling system used to protect apple trees against the effects of a spring frost. The experiment was conducted on the Mączewscy Fruit Farm. The orchard in which the observations were made is equipped with a system of sprinklers. When the temperature readings showed values close to zero, the sprinkler system was activated. Due to a limited water supply, one row of sprinklers had not been activated, and thus some of the trees were not sprayed at all. The assessment of fruit yield carried out in the autumn of 2015 demonstrated high effectiveness of the sprinkling used to protect apple trees against the spring frost. The frost had damaged most of the flowers of the unprotected trees, which resulted in a decrease in yield of as much as 85 - 93%.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ballard J.K. (1981). Apples critical temperatures for blossom buds. Extention Bulletin 0913. Washington State University, Pullman.
 2. Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Mizak K. (2013). Ocena szkód roślin sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. (Evaluation of damage to fruit and horticultural plants caused by frosts in May 2011) Acta Agrophysica, 20(2): 269-281
 3. Kacperska A. (2001). The role of cell walls in plant responses to low temperature. Materiały XII ogólnokrajowego seminarium sekcji "Mrozoodporność". p. 23-24.
 4. Keller J., Bliesner R.D. (1990). Sprinkle and trickle irrigation. Van Neostrand Reinhold, New York. USA: 414-422.
 5. Kołodziejczak P. (1979). Występowanie przymrozków w okresie kwitnienia niektórych roślin sadowniczych w Brzeznej. (The occurrence of spring frost during the flowering of fruit species in Brzezna experiment station.) Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Seria A t.21: 97-111.
 6. Kołodziejczak P., Mika A. (1984). Występowanie przymrozków w sadach ZD ISK Brzezna oraz próby przeciwdziałania im w latach 1975 - 1980. (Spring frost occurrence in Brzezna experimental orchard and effords preventing frost damage in 1975-1980.) Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Seria A t.25: 7-24.
 7. Koźmiński C. (1976). Występowanie ciągów dni przymrozkowych w okresie wegetacyjnym na terenie Polski. (Runs of nightfrost recorded for the vegetative period of Poland) Przegląd Geograficzny t. XLVIII z.1 :75-93.
 8. Koźmiński C., Michalska B. (2010). Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie (Adverse weather events in Poland. Losses in agriculture) W: Klimatyczne Zagrożenia Rolnictwa w Polsce, pod red. Koźmińskiego C., Michalskiej B., Leśnego J. Uniwersytet Szczeciński: 9-54.
 9. Kruczyńska D., Czynczyk A., Omiecińska B. (2001). Wpływ przymrozków wiosennych na pąki kwiatowe odmian jabłoni w Polsce centralnej w latach 1999-2000. (The influence of spring frost on flower buds of apple cultivars in central Poland in the year 1999-2000.) Materiały XII ogólnokrajowego seminarium sekcji "Mrozoodporność": 130-134.
 10. Krzewińska D., Basak A., Mika A. (2003). Wpływ przymrozków w 2000 roku na wielkość i jakość kilku odmian jabłoni. (The impact of spring frost, on the size and quality of some varieties of apple trees in 2000.) Materiały XIII ogólnokrajowego seminarium sekcji "Mrozoodporność".:91-96.
 11. Modlibowska I. (1946). Frost injury to apple. Journal of Pomology and Horticultural Science. 22:46-50.
 12. Nybom H (1992). Freeze damage to flower buds of some apple cultivars. Journal of Horticultural Science 67: 171 - 177.
 13. Rabcewicz J., Treder W. (2004). Metody zapobiegania uszkodzeniom przymrozkowym w sadownictwie. (Methods of avoiding night frost damages in fruit production.) Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego WSEH w Skierniewicach: 5-15.
 14. Ribeiro A., De Melo-Abrau J.P., Snyder R. L. (2006). Apple orchard frost protection with wind machine operation. Agricultural and Forest Meteorology. 141: 71:81.
 15. Riger M. (1989). Freeze protection for horticultural crops. Horticultural Reviews. 11: 45-109.
 16. Rogers W.S., Modlibowska I., Slater C.H.W. (1964). The value of automatic control in protection from frost by water sprinkling, with some comments on time of operation. Proc 16th Intern. Hort. Cong. Brussels 1962: 203-207.
 17. Snyder R.L., Melo-Abreu J.P. (2005). Frost protection: fundamentals, practice and economics. Rome: FAO (2):224.
 18. Solanelles F., Planas S. (1993). Overhead microsprinkling irrigation for cold protection of apple and pear trees. Acta Horticultuare 335: 469-476.
 19. Treder W., Pinos F. (2001). Minizraszanie pulsacyjne jako metoda ochrony roślin sadowniczych przed przymrozkami wiosennymi. (Sprinkler irrigation as a method of fruit crop protection against spring frost.) Materiały XII ogólnokrajowego seminarium sekcji "Mrozoodporność".:115 - 119.
 20. Treder W. Wójcik P., Rutkowski K., Koziński B. (1999). Wpływ liczby owoców na jabłoniach odmiany Jonagold i Gala na ich jakość.( The influence of the number of fruit on Jonagold and Gala apple trees on their quality.) Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja. 66: 163-168.
 21. Weber H.J. (1996). Przerzedzanie zawiązków owocowych. (Thinning fruit sets.) XVI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Limanowa 96. Sad Karłowy nr 2/96: 129133
 22. Xiong L., Schumaker K.S., Zhu J.K. (2002). Cell signaling during cold, drought and salt stress. Plant Cell 14: 165-183.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.086
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu