BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pikuła Łukasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Bezpieczeństwo prawne jako podstawowa wartość prawa w systemie prawa
Legal Security as the Fundamental Value of Law in the Legal System
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 130-140, bibliogr. 9 poz.
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Filozofia, Filozofia prawa, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo publiczne, Prawo naturalne
Philosophy, Law philosophy, Security, Public security, Natural law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na podstawowe cechy i właściwości systemu prawa, które gwarantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo prawa w prawie i poprzez prawo. Autor pragnie zwrócić uwagę na postulowaną od niedawna w doktrynie konieczność rozumienia bezpieczeństwa prawnego jako naturalnego prawa człowieka, które nie tylko nie jest brane pod uwagę jako jakieś "odrębne", substancjalnie pojmowane prawo, lecz w ogóle nie stanowi przedmiotu szeroko rozumianej świadomości prawnej podmiotów prawa, co z kolei uznać należy za istotny mankament systemu prawa. Należy więc przypomnieć postawioną w doktrynie tezę, że naturalne prawo człowieka do bezpieczeństwa prawnego powinno znaleźć swoją ochronę w państwie jako politycznej formie egzystencji istniejącej w nim wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the publication is to draw attention to the basic features and characteristics of the legal system, which guarantee legal security. The author wishes to draw attention to understanding of legal security as a natural human right. Legal security is not understood as a "separate", substantively perceived law. It is not the objest of legal awareness, which should be regarded as a significant disadvantage of the legal system. It should be recalled that the human right to legal security should find its protection in the state. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Seidler G.L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd. MORPOL, Lublin 1999.
  2. Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.
  3. Łopatka A., Prawoznawstwo, Wyd. Iuris, Warszawa 2000.
  4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011.
  5. Pikuła Ł.J., Idea prawa słusznego i jej znaczenie w myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera, KUL 2010 (maszynopis).
  6. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wyd. KUL, Lublin 2013.
  7. Stammler R., Wirtschaft und Recht nach der nach der materialistischen Geschichtsauffassung, Leipzig 1914 (cytowane jako WuR).
  8. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd. Liber, Warszawa 2000.
  9. Wojciechowski M., Pewność prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu