BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Ubóstwo jako problem etyczny
Poverty as an Ethical Issue
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 89-101, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ubóstwo, Etyka
Poverty, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu ubóstwa z etycznego punktu widzenia. Tytułowe zagadnienie jest istotne dla nauk społecznych oraz humanistycznych. W naukach tych obecnych jest wiele koncepcji ubóstwa, które różnią się sposobami jego opisu (naświetlają odmienne aspekty definicyjne, niebezpieczeństwa powodowane przez ten stan oraz ścieżki jego przezwyciężania). Niestety, to kluczowe zagadnienie jest relatywnie rzadko analizowane przez etyków. W związku z tym autor pragnie wypełnić tę lukę i przedstawić ubóstwo jako problem etyczny. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to consider the phenomenon of poverty from the ethical point of view. The addressed problem is essential among social and humanistic sciences. Therefore many concepts of the phenomenon have been presented. They differ in the way they describe the problem of poverty (highlighting different definitional aspects of poverty, risks entailed by this state and ways of solving this problem). Unfortunately, this crucial issue is relatively rare analyzed by the ethicists. The author's aim is to fill this gap and present the addressed problem from the ethical point of view. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z.: Praca, konsumpcjonizm, nowi ubodzy. WAM, Kraków 2006.
 2. Filek J.: Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności, [w:] Węgrzecki A. (red.): Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Gasparski W.: Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu, [w:] Węgrzecki A. (red.): Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Geremek B.: Litość i szubienica. Czytelnik, Warszawa 1989.
 5. Jarosz M.: Ubóstwo, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 6. Jonas H.: Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Platan, Kraków 1996.
 7. Kiersztyn A.: Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008
 8. Mariański J. (red.): Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Kraków 2002.
 9. Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.): Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Leszczyński A.: Przesądy klasy średniej o biednych. "Gazeta Wyborcza", 11.02.2016.
 11. Lister R.: Bieda. Sic!, Warszawa 2007.
 12. Łobacz M.: Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby. KUL, Lublin 2011.
 13. Mandeville B.: Bajka o pszczołach. PWN, Warszawa 1957.
 14. Müller G. kard.: Ubóstwo i godność. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015.
 15. Orliński W.: Łodzie pełne białasów, czyli koniec Europy. "Duży Format", dodatek "Gazety Wyborczej", nr 16/1179, 21.04.2016.
 16. Papież Franciszek: Słowo wstępne Papieża Franciszka, [w:] Müller G. kard.: Ubóstwo i godność człowieka. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015.
 17. Piketty T.: Kapitał XXI wieku. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 18. Polacy o skali ubóstwa w kraju. Raport CBOS (BS/51/2012), kwiecień 2015.
 19. Sen A.: Nierówności. Dalsze rozważania. Znak, Kraków-Warszawa 2000.
 20. Stiglitz J.E.: Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 21. Surmiak W. ks.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.
 22. Tarkowska E.: Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa 2012.
 23. Tarkowska E.: O ubóstwie i moralności, [w:] Mariański J. (red.): Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Kraków 2002.
 24. Węgrzecki A.: Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa, [w:] Węgrzecki A. (red.): Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 25. Zwarthoed D.: Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen. Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 26. Zwoliński A., ks.: Etyka bogacenia. WAM, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu