BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Joszczuk-Januszewska Jolanta (Akademia Morska w Gdyni)
Title
The Cloud Computing Technology for Future Digital Transport in Europe
Technologia chmury obliczeniowej dla przyszłego cyfrowego transportu w Europie
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 127-134, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Chmura obliczeniowa, Big Data, Jednolity rynek cyfrowy
Cloud computing, Big Data, Digital single market
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat - w każdej dziedzinie i w każdym rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Dlatego Komisja Europejska (maj 2015) przedstawiła swoje szczegółowe plany dotyczące utworzenia jednolitego rynku cyfrowego (JRC), realizując tym samym jeden ze swoich najważniejszych celów. Strategia JRC będzie opierać się na trzech filarach, a jednym z nich jest maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową. Wymaga to inwestycji w takie technologie, jak chmura obliczeniowa i duże zbiory danych. Tworzenie JRC jest najważniejszym priorytetem dla cyfryzacji transportu. Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu wsparcia zaproponowanego przez dwie technologie - dużych zbiorów danych oraz chmury, a także nowych możliwości, jakie sektor transportu musi osiągnąć na rynku cyfrowego transportu w Europie.(abstrakt autora)

The Internet and digital technologies are transforming our world - in every walk of life and in every line of business. Europe must embrace the digital revolution and open up digital opportunities for people and businesses. That is why the European Commission has set the creation of a Digital Single Market (DSM) as one of its key priorities (May 2015). The DSM Strategy sets out three main pillars, where one of these is maximizing the growth potential of European digital economy. This requires investment in Information and Communications Technologies (ICT) such as Cloud Computing and Big Data. Creating the DSM is a top priority for digitalization of transport. There are many unseized opportunities resulting from the digitalization of the transport. This paper aims to present the outline of support proposed by Big Data/Cloud platforms and new opportunities which transport industry needs to achieve a digital transport market in Europe.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. COM 192 final. Brussels.
 2. Assunçăo, M.D. et al. (2015). Big Data computing and clouds: Trends and future directions. Journal of Parallel and Distributed Computing, 79-80, 3-15.
 3. Cisco Inc. (2015). Cisco Global Cloud Index. Forecast and Methodology 2014-2019. Available at: www. ciscoknowledgenetwork.com/files/547_11-10-15-DocumentsCisco_GCI_Deck_2014-2019_for_ CKN__10NOV2015_.pdf?PRIORITY_CODE
 4. Commission Staff Working Document (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence. SWD 100 final. Brussels.
 5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. COM 192 final. Brussels.
 6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2016). ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market. COM 176 final. Brussels.
 7. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2016). European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge economy in Europe. COM 178 final. Brussels.
 8. Draft Report (2015). On the Digital Transport and Logistics Forum. 1st Plenary session Brussels, 1-2 July.
 9. European Commission (2015a). A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen. Press release. Brussels, May 6.
 10. European Commission (2015b). Digital Single Market Strategy: European Commission agrees areas for action. Press release. Brussels, March 25.
 11. European Commission (2016a). European Cloud Initiative to give Europe a global lead in the data-driven economy. Press release. Brussels, April 19.
 12. European Commission (2016b). European Commission launches EU-U.S. Privacy Shield: stronger protection for transatlantic data flows. Press release. Brussels, July 12.
 13. Joszczuk-Januszewska, J .(2013). Importance of Cloud-Based Maritime Fleet Management Software. In: J. Mikulski (ed.), Telematics in the Transport Environment. 12th International Conference on Transport Systems Telematic, TST 2012. Katowice-Ustroń, 10-13 October (pp. 450-458). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 14. Joszczuk-Januszewska, J. (2012). The Benefits of Cloud Computing in the Maritime Transport. In: J. Mikulski (ed.), Telematics in the Transport Environment. 12th International Conference on Transport Systems Telematic, TST 2012. Katowice-Ustroń, 10-13 October (pp. 258-266). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 15. M.C. Today (2016). Top 10 Cloud Trends for 2016. Available at: www.mobilecomputingtoday.co.uk/1880/10- cloud-trends (22.07.2016).
 16. RightScale (2016). State of the Cloud Report. Available at: www.rightscale.com/lp/2016-state-of-the-cloudreport.
 17. Walker, J. (2015). Intelligent Transportation Systems. Report for Mobile. London: GSM Association.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu