BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak-Orsa Iwona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Elementy systemu informacyjnego logistyki zaopatrzenia
Components of Supply Chain Information System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 13-20, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Logistyka zaopatrzenia, System informacyjny
Supply logistics, Information system
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych składowych systemu informacyjnego logistyki zaopatrzenia, które determinują jakość i efektywność realizacji wybranych strategii logistycznych w przedsiębiorstwie. Elementy te będą omawiane przez pryzmat cybernetycznego modelu systemu informacyjnego. (fragment tekstu)

Logistics became one of the contemporary management methods. Especially supply system is nowadays logistics' important component. For that reason the proper creation of the Logistics Information System is a very important problem. Every system consists of many components that which affect its performance. It means that every system can perform in effective way only if its components and relation between them will be correct. The same situation is in the case of supply chain information system. So, the aim of the article is to characterize the main elements and relation in logistics information system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  3. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
  4. Gasser A.J., Nowe spojrzenie: zakupy źródłem zysku dla skutecznych menedżerów, Polskie Stowarzyszenie Logistyki i Zaopatrzenia, Warszawa 1996.
  5. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999.
  6. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1999.
  7. Pfohl H., Systemy logistyczne, Wydawnictwo: Biblioteka Logistyka, Warszawa 2001.
  8. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu