BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Koncepcja wielopoziomowych systemów informatycznych zarządzania
The Conception of Multi-Level Management Information Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 30-49, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Systemy informatyczne
Management Information Systems, Computer system
Note
summ.
Abstract
Zadaniem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji wielopoziomowych systemów informatycznych zarządzania. Aby osiągnąć postawiony cel, konieczna jest charakterystyka głównych typów systemów informatycznych zarządzania oraz prezentacja dotychczasowych ujęć wielopoziomowych systemów informatycznych zarządzania dostępnych w literaturze krajowej i zagranicznej. (fragment tekstu)

The dynamic development of information and communication technology, the necessity for improvement of processes as well as environment change influence implementations of varied types of management information systems. Depending on specific decisions made on different levels of management the suitable information systems are created. The paper presents an idea of multi-level management information systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. 3, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.
 2. Bielecki T., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 3. Bytniewski A., Matouk K., Systemy Business Intelligence w zarządzaniu, [w:] Informatyka Ekonomiczna, Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, AE, Wrocław 2004.
 4. Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, Aspekt modelowy w budowie systemów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 5. Curtis G., Cobham D., Business Information Systems, Prentice Hall, London 2002.
 6. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 8. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 9. Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems. Organization and Technology in the Networked Enterprise, 6-th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 10. Niedzielska E., Informatyka ekonomiczna, AE, Wrocław 2003.
 11. Nowicki A., Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne, PWN, Wrocław-Warszawa 1998.
 12. Nowicki A., Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 13. Olszak C.M., Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu, AE, Katowice 2000.
 14. Turban E, Aronson J.E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Management Support Systems, 5-th Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 1998.
 15. Wrycza S., Informatyka dla ekonomistów, Informatyka Ekonomiczna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu