BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milewski Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Wiśnicki Bogusz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Title
The Impact of Diversification of Regional Economic Conditions on the Economic Efficiency of Intermodal Transport in Europe
Wpływ zróżnicowania regionalnych uwarunkowań gospodarczych na efektywność ekonomiczną transportu intermodalnego w Europie
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 135-144, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Transport intermodalny, Efektywność ekonomiczna, Koszty transportu
Intermodal transport, Economic efficiency, Transport costs
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu uruchamiania połączeń intermodalnych łączących dwa różne regiony europejskie, tj. rozwinięte gospodarczo i rozwijające się. Zidentyfikowano czynniki o charakterze technologicznym i ekonomicznym, które sprzyjają osiągnięciu pożądanej efektywności ekonomicznej transportu intermodalnego. Nierównowaga gospodarcza punktów nadania i odbioru przejawia się brakiem zbilansowania masy ładunkowej, brakiem jednolitych standardów technologicznych oraz różnicami w otoczeniu gospodarczym. W ramach badań przeprowadzono analizę kosztów trzech technologii szynowo-drogowych do przewozu naczep siodłowych. Analizowane parametry dotyczyły odległości przewozu, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, przewożonej masy ładunkowej. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących warunków koniecznych i wspomagających, które powinny zostać spełnione, aby transport intermodalny mógł skutecznie konkurować z transportem drogowym.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present a problem of an intermodal connection, linking two different European regions, i.e. economically developed and developing countries. The authors identified determinants of technological and economic nature, which aim to achieve a desired economic efficiency of the intermodal transport. The economic imbalance of different regions in Europe refers to the following issues: the imbalance of the flows of cargo, lack of the uniform technological standards and differences in the economic environment. During the conducted research, authors analysed the cost of intermodal connections based on the use of three rail-road technologies dedicated to transport of semi-trailers. The analysed parameters included: distance of transport, mass of cargo, investment and operating costs. The calculations allowed would formulate conclusions and recommendations necessary for supporting conditions, which should be met, in order that the intermodal transport can effectively compete with the pure road transport.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt, T., Seidelmann, Ch. (eds.) (2010). Analysis and Comparison for Intermodal Transport Chains in European Markets: Handling and Transport Techniques. January.
 2. Arnold, P., Peeters, D., Thomas, I. (2004). Modelling a Rail/Road Intermodal Transportation System. Transportation Research Part E, 40 (3), 255-270.
 3. Dărăbanț, S., Ștefănescu, P., Crișan, R. (2012). Economic Benefits of Developing Intermodal Transport in the European Union. Annals of the University of Oradea. Economic Science Series, 21 (2), 81-87.
 4. Henttu, V., Multaharju, S. (2011). Transshipment Costs of Intermodal Transport in Finnish Context. Research Report. Faculty of Technology Management, Industrial Engineering and Management Tutkimusraportti Research Report 234. Kouvola.
 5. Krasoń, W., Niezgoda, T. (2013). Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 98, 321-330
 6. Macharis, C. (2000) Strategische modellering voor intermodale terminals. Socio-economische evaluatie an de locatie van binnenvaart/weg terminals in Vlaanderen. PhD Thesis. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.
 7. Nowakowski, T., Kwaśniowski, S., Zając, M. (2010). Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 76, 103-111.
 8. Starzyńska, D., Walasek, R. (2013). Koszty logistyczne w transporcie intermodalnym - wyniki badań. Logistyka, 2, 122-129.
 9. UIRR Report (2012). Study on Unaccompanied Combined Transport of Semitrailers through Switzerland. Final report. European Road-Rail Combined Transport. KombiConsult GmbH. 30 November.
 10. Vrenken, H., Macharis, C., Wolters, P. (2005). Intermodal Transport in Europe. Brussels: EIA.
 11. Wiśnicki, B., Milewski, D. (2014). Analysis of the Market Potential for Transport Using the Longer and Heavier Vehicles in Poland. Logistyka, 6, 13923-13928.
 12. Zamkowska, S. (2013). Transport intermodalny szansą na zwiększenie udziału kolei w rynku. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu