BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzewuska Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
System wczesnego ostrzegania jako element systemu wywiadu gospodarczego
Early Warning System as a Competitive Intelligence System's Element
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 83-88, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
System wczesnego ostrzegania, Wywiad gospodarczy
Early warning system, Business intelligence
Note
summ.
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od zmian zachodzących w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Cześć z nich to zmiany cykliczne lub przewidywalne, nie stanowią one dla przedsiębiorstwa większego zagrożenia. Najniebezpieczniejsze to takie, które zachodzą nagle. Organizacja powinna zaimplementować rozwiązania, które umożliwiają monitorowanie otoczenia w celu wychwytywania sygnałów świadczących o nadchodzących zmianach. Takim rozwiązaniem jest system wczesnego ostrzegania decydentów, który jest częścią systemu wywiadu gospodarczego. (fragment tekstu)

The article outlines issues of the early warning system of decision-makers. The author introduces premises of creating such a system in an enterprise and stages of forming it. The treated early warning system is a form of realizing the certain scope of function of the competitive intelligence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Early Warning, Management Need... Management Failure, Fuld&Company White Paper, www.fuld. com, 04.2003.
  2. Fuld L., Be Prepared, "Harvard Business Review" 2003 nr 11.
  3. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  4. Martinet В., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu